Skip navigation

Finavia fortsätter att utveckla de regionala flygplatserna med fokus på Lappland

Pressmeddelande
Article published
30.12.2014 kl 07:10
I början av 2014 startade Finavia Abp ett utvecklingsprogram för flygplatsnätet, och detta fortsätter 2015. Investeringarna i de regionala flygplatserna runt om i Finland uppgår till närmare 25 miljoner euro.

Under 2015 ligger fokus på utvecklingen av flygplatserna i Lappland. Den estimerade sysselsättningseffekten av investeringarna är 350 årsverken. 

De största satsningarna under 2015 riktas till Ivalo, Kittilä, Rovaniemi, Vasa, Mariehamn och Joensuu. De största enskilda investeringarna är grundliga renoveringar av trafikområden och fastigheter.

Dessutom fortsätter Finavia att utveckla terminalernas funktionalitet, utseende och trivsel för att förbättra passagerarnas upplevelser. År 2015 satsar Finavia också allt mer på automation genom att öka självbetjäningsmöjligheterna på flygplatserna. 

”Finland har fått en hel del beröm ute i världen för sina flygplatser – senast på World Economic Forum. Vi vill se till att de konkurrenskraftiga flygplatserna även framöver stöder utvecklingen av flygtrafiken i Finland så väl som möjligt. Därför fortsätter vi att utveckla flygplatserna målmedvetet i Finland. År 2015 kommer vi inte att satsa på en ökning av kapaciteten utan i stället fokuserar vi på grundläggande renovering och servicekvalitet, eftersom de finska flygplatserna redan i dag har kapacitet för en flerfaldigt större flygtrafik”, konstaterar direktör Joni Sundelin på Finavia Abp.

I Lappland fortsätter Finavia att målmedvetet satsa på flygplatserna i regionen, eftersom flygtrafiken väntas öka i framtiden i synnerhet till följd av utsikterna för turismen. I Rovaniemi saneras terminalen, vars funktionalitet, utseende och trivsel kommer att förbättras avsevärt i och med ett projekt som startar 2015. I Ivalo slutförs renoveringen och utbyggnaden av terminalen.

Arbetet fortsätter även i Kittilä. Efter terminalsaneringen som blev klar i november kommer Finavia att totalrenovera flygplatsens trafikområden nästa sommar. Totalrenoveringen påverkar flygtrafiken, och därför är Kittilä flygplats stängd 3–30.8.2015. Trafikområden repareras också på Vasa flygplats som är stängd 22.6 –26.7.2015.

Förutom på flygplatserna i Lappland utförs totalrenoveringar och nybyggen även i Mariehamn och Joensuu. På bägge flygplatserna fokuserar man dessutom på flygplatsens funktionalitet och utseende.

”En välfungerande flygtrafik kräver konkurrenskraftiga flygplatser. Men en flygplats lockar inte i sig flygplan till banorna, om flygen av en eller annan orsak inte har tillräckligt många passagerare. På Finavia har vi sett till att flygplatserna inte bildar flaskhalsar för utvecklingen av flygtrafiken. Nu gäller det för regionerna att göra sina hemläxor och hitta konkreta metoder för bland annat främjandet av turismen genom vilka efterfrågan på flygtrafik kan ökas. Finavia deltar gärna i samarbetet”, säger Sundelin.

Förutom i flygplatsnätet investerar Finavia år 2015 även cirka 11 miljoner euro i flygkontrollens system.

Utvecklingsprogrammet framskrider planenligt

 

År 2014 inledde Finavia ett omfattande investeringsprogram för flygplatsnätet på cirka 100 miljoner euro.

De största projekten på de regionala flygplatserna under den första fasen pågår på flygplatserna i Ivalo, Åbo och Tammerfors, och dessa väntas bli klara under 2015. Det handlar om totalrenovering och utbyggnad av terminalerna.

Dessutom har terminalsaneringarna i Kuopio, Vasa, Kittilä och Uleåborg slutförts. På Helsingfors-Vanda flygplats pågår ett utvecklingsprogram som sträcker sig till 2020.

Resa