Skip navigation

Helsingfors-Vanda i topp i Skytrax undersökning

Pressmeddelande
Article published
04.04.2014 kl 09:02
A woman guiding a man at airport.
Helsingfors-Vanda har kommit på andra plats i kategorin för nordeuropeiska flygplatser i det internationella Skytrax jämförelse. Helsingfors-Vandas särskilda styrkor var flygplatsens personal samt resebekvämligheten i allmänhet.

Flygplatsen fick beröm för arrangemangen av flygtrafiken, de välskötta lokalerna, kafé- och restaurangtjänsterna och bagagehanteringen. På dessa delområden rankades Helsingfors-Vanda bland de tio bästa i en jämförelse av samtliga flygplatser i världen.

Ett särskilt bra betyg fick flygplatsens personal som enligt undersökningen var den sjätte bästa i hela världen.

– Vi vill också i framtiden vara en populär flygplats för transfertrafik. Vårt syfte är att under de närmaste åren vidareutveckla Helsingfors-Vandas konkurrenskraft och säkerställa smidiga resor och positiva passagerarupplevelser för alla våra kunder, säger flygplatschef Ville Haapasaari på Finavia. 

Finavia har inlett ett utvecklingsprogram i syfte att bibehålla Finlands goda flygförbindelser och förbättra Helsingfors-Vandas ställning i den hårdnande internationella konkurrensen.

Utvecklingsprogrammet pågår till 2020 och fokuserar på att öka passagerarkapaciteten och att förbättra trafikarrangemangen. Under de närmaste månaderna ska Finavia bland annat öka incheckningsautomationen, göra säkerhetskontrollen snabbare och förnya butiks- och restaurangtjänsterna.

Terminalen och flygtrafikens infrastruktur kommer att byggas ut betydligt.  Genom programmet bereder sig flygplatsen på att betjäna 20 miljoner passagerare inom de sex följande åren.

I Skytrax senaste internationella jämförelse valdes Helsingfors-Vanda flygplats till den näst bästa flygplatsen i Norden. På listan över de bästa flygplatserna i världen finns Helsingfors-Vanda på plats 19.

I Skytrax årliga jämförelse utvärderades över 400 flygplatser i olika länder med hjälp av 39 indikatorer. Resultatet bygger på svaren från närmare 13 miljoner passagerare. Helsingfors-Vanda har tidigare valts till den bästa nordiska flygplatsen. I år blev Köpenhamns flygplats etta.

 

Resa Rapportering