Hoppa över navigering

Komihåglista för jägare och höstvandrare

Article published
23.08.2018 kl 09:00
A person hiking in Lapland.
Resa
Finavia har sammanställt en komihåglista för höstresenärer, som innehåller förpackningsanvisningar för vapen, patroner, trangiakök och tändstickor. De är alla föremål som av säkerhetsskäl får transporteras på flygplan med vissa begränsningar.

Patroner och vapen

När det gäller transport av patroner och vapen ska du alltid begära tillstånd av flygbolaget. Det är bäst att meddela om behovet av transport av sådana föremål redan när du bokar din resa.

Förpackningsanvisningar för patroner

Patroner ska transporteras i lastrummet. De får med andra ord inte transporteras i handbagaget. Maximimängden är fem kilo per person. Endast patroner som tillhör klass 1.4S och har FN-nummer UN0012 eller UN0014 är tillåtna.

Det är bäst att använda särskilda transportaskar för patroner, där dessa inte kan röra sig under transporten och inte heller kommer i direkt kontakt med varandra. Patronernas ursprungliga säljförpackningar går ofta lätt sönder. De ska stärkas exempelvis med tepj som lindas runt förpackningen så att påskrifterna syns.

Patroner får inte packas i patronbälten utan skydd eller lock som förhindrar att enskilda patroner lossnar från bältet. Patroner får inte packas i magasin, vapenhölster eller vapenväska.

Om du ska transportera endast en väska i lastrummet, kan patroner som förpackats på rätt sätt packas i samma väska som vapnen.

Patroner med explosiva eller självantändande laddningar får inte tas med över huvud taget.

Transportanvisningar för vapen

Vapen ska transporteras i lastrummet. De ska vara oladdade och packade i en hållbar förpackning eller en särskild vapenväska.

Stormkök

Töm och rengör stormköket omsorgsfullt på bränsle så att härden är rengjord och bränsleresterna borttorkade. Vädra köket så att alla bränslerester försvinner.

Förpacka härden i ett kompakt paket och inpacka paketet tillsammans med köket i lastrumsbagaget.
Brandfarliga vätskor och gaser (gaspatroner) som används som bränsle får inte tas med på flygplan över huvud taget.

Elddon, tändstickor och tändare

Du kan ta med en tändsticksask eller en cigarettändare eller en cigarr-eller brasständare på flygplan. Transportera den i din ficka, packa den inte i ditt handbagage eller lastrumsbagaget. Observera att brasständare inte får innehålla oabsorberat vätskeformigt bränsle.

Elddon ska packas i lastrumsbagaget. Skydda produkten så att gnistor inte tänds oavsiktligt (sten/metall och eldstål separerade).

Det är totalstopp för mycket lättantändliga strike anywhere-tändstickor, tändare som innehåller oabsorberat vätskeformigt bränsle (annat än gasol), tändarbränsle och refill för tändare.

Knivar och täljknivar

Packa knivar, fällknivar, multiverktyg och övriga vassa föremål i lastrumsbagaget.

Fiskeredskap och sportutrustning samt stekpannor

Följande föremål bör inpackas i lastrumsbagaget:

  • Fiskeredskap och fiskekrokar. Beten med högst sex (6) cm långa krokar får medföras även i handbagaget.
  • Sportutrustning, såsom gångstavar och klättringsutrustning.
  • Stekpannor, kastruller och övriga matlagningsredskap.

Rakapparater är tillåtna i handbagaget och lastrumsbagaget. I handbagaget tillåts en rakhyvel i plast med ett rakblad i metall fastgjutet i plasthandtaget.

Aerosoler, såsom raklödder och hårspray, får transporteras i handbagaget om de rymmer mindre än hundra milliliter. Större förpackningar ska transporteras i lastrummet.

Aerosolförpackningar som rymmer mer än 500 milliliter får inte tas med över huvud taget. Totalt får aerosolförpackningarna rymma högst två liter. Se till att aerosolflaskorna inte är skadade och att ventilerna är skyddade med lock för att stoppa läckage.

Tandkrämer, schampon, tvättmedel, roll-on-deodoranter, krämer, geler, konserver och övriga vätskor får transporteras i handbagaget om de rymmer mindre än hundra milliliter. Större förpackningar ska transporteras i lastrummet.

Om du transporterar aerosolförpackningar eller andra vätskeförpackningar som rymmer mindre än hundra milliliter i ditt handbagage, ska du packa dem i en genomskinlig plastpåse på en liter som kan återförslutas.

Vilka föremål får du medföra på flygplan?

Du kan också använda vår söktjänst för att kontrollera hur olika produkter, ämnen och föremål ska packas.

Informationen i artikeln har hämtats från Trafiksäkerhetsverket Trafis webbplats.