Skip navigation

Nya parkeringsavgifter på flygplatserna fr.o.m. den 1 juli

Article published
23.06.2014 kl 06:11
An airport traffic sign outside of the airport.
Flygplatsernas parkeringsavgifter ändras den 1 juli 2014. Ändringarna gäller både timavgifter och dygnsavgifter. Den nya prislistan finns på flygplatsernas egna webbplatser, på sidorna Jag åker iväg och Jag följer eller hämtar passagerare.

Kunderna betalar avgifterna enligt den gamla prislistan till och med den 30 juni 2014 och enligt den nya prislistan från och med den 1 juli 2014.

  • Exempel: Om parkeringen börjar den 21 juni och upphör den 2 juli, betalar kunden parkeringsavgiften enligt den gamla prislistan till och med utgången av juni och enligt den nya prislistan från och med ingången av juli.

Serviceavgiften för elstolpe kommer att vara densamma på Finavias samtliga flygplatser, 15 euro per gång. På Uleåborgs flygplats ingår elstolpe i parkeringsavgiften på P1-området. Mer information om användning av en elstolpe får du på flygplatserna.

Prissättningen för kortvarig parkering har också förenhetligats på alla flygplatser. Framöver gäller en avgiftsfri genomfart inom områden med bommar i 20 minuter. Inom områden med förskottsbetalning får du parkera avgiftsfritt med p-skiva i 30 minuter.

Du kan också ingå ett årsavtal för Finavias parkeringsområden. Mer information får du vid informationen på flygplatserna.

Parkeringsavgifterna ändrades förra gången för fyra år sedan.

Ändringarna gäller inte parkering på Helsingfors-Vanda flygplats.

Resa