Skip navigation

På Helsingfors-Vanda byggs 3 000 nya parkeringsplatser

Pressmeddelande
Article published
28.10.2014 kl 08:00
Finavia inleder utbyggnad av parkeringshus P5 på flygplatsen. Investeringen uppgår till cirka 40 miljoner euro.

Helsingfors-Vandas infrastruktur utvecklas i stor omfattning de närmaste åren, eftersom flygplatsen förbereder sig för att kunna ta emot 20 miljoner passagerare om året. Ju mer passagerarantalet ökar, desto mer parkeringsplatser behövs det.

– Genom att bygga ut P5 säkerställer vi smidiga avresor även under utbyggnaden av terminalen och när antalet passagerare ökar, säger flygplatschef Ville Haapasaari på Finavia.

Genom utbyggnaden får P5 cirka 3 000 nya parkeringsplatser. Den nuvarande byggnaden färdigställdes 2001 och den får nu två våningar till. Bredvid parkeringshuset byggs dessutom en helt ny del.

Finavias tekniska direktör Henri Hansson berättar att den totala investeringen uppgår till cirka 40 miljoner euro. Sysselsättningseffekten av avtalet som ingåtts med SRV Rakennus Oy är cirka 350 årsverken.

Arbetena kommer att ta närmare två år och de inleds i slutet av oktober med förberedande arbeten på byggplatsen. I november inleds schaktnings- och sprängningsarbeten. Tanken är att utbyggnaden ska vara klar sommaren 2016.

– Vi har lång erfarenhet av krävande parkeringshusbyggen. Vi har bland annat byggt Helsingfors-Vandas nuvarande parkeringshus P5 som färdigställdes 2001, säger produktionsdirektör Kimmo Kurki på SRV.

Parkeringsinformation och information om ändringar på Finavias webbplats

Parkeringshuset P5 är i användning under utbyggnaden. Utbudet av parkeringsplatser är dock något mindre än normalt, eftersom vissa våningar i P5 är stängda på grund av byggarbetena.

I anslutning till terminalerna på Helsingfors-Vanda har Finavia totalt cirka 10 000 parkeringsplatser i tre parkeringshus och på två utomhusparkeringar.

Passagerna kan kontrollera parkeringssituationen och vid behov boka en parkeringsplats i förväg på Finavias webbplats. På webbplatsen ges också information om ändringar i in- och utfarterna.

Finavias utvecklingsprogram stärker Helsingfors-Vandas konkurrenskraft

Utbyggnaden av P5 ingår i Finavias utvecklingsprogram på cirka 1 miljard euro vars syfte är att stärka Helsingfors-Vandas ställning som en ledande transferflygplats i Europa.

Den uppskattade sysselsättningseffekten av utvecklingsprogrammet är cirka 14 000 årsverken och programmet kommer att skapa cirka 5 000 nya, permanenta arbetstillfällen på flygplatsområdet.

Samtidigt genomför Finavia en omfattande förnyelse av servicen på Helsingfors-Vanda som kommer att resultera i 70 nya eller renoverade butiker och restauranger på flygplatsen.

Utveckling Resa