Skip navigation

Passautomaterna kan även användas av resenärer med amerikanskt eller kanadensiskt medborgarskap

Article published
01.06.2014 kl 10:23
Woman going through automated passport control.
På Helsingfors-Vanda finns tiotals passautomater med vars hjälp resenären snabbt kan passera köerna vid gränskontrollen. Kontrollen tar endast några tiotals sekunder.

Automaterna har hittills kunnat användas av medborgare i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Schweiz. Dessutom har japanska och koreanska medborgare kunnat använda automaterna när de reser ut ur landet.

Från och med den 1 juni 2014 kan även personer med amerikanskt eller kanadensiskt medborgarskap använda passautomaterna när de reser från Finland. Vid inresa till Finland ska de dock fortfarande passera den traditionella passkontrollen.
Automaterna kan användas av resenärer som har ett så kallat e-pass eller biometriskt pass. Automaterna är lättanvända jämfört med i många andra länder, det behövs till exempel ingen förhandsregistrering.

Så här använder du passautomaterna Dessa handlingar behöver du när du kommer till Finland

Bakgrundsinformation om automatens funktion

Finlands Gränsbevakningsväsende är en föregångare då det gäller att utnyttja teknologi vid gränskontroller. Trots att passagerarmängderna ständigt ökar har man med genom automatisering lyckats utveckla smidigheten i gränstrafiken, utan att för den skull ge avkall på säkerheten. Helsingfors-Vanda har för närvarande den största uppsättningen passautomater i Europa.

Senast 2017 kommer EU-medborgarna att ha endast biometriska pass och därmed kommer antalet automater att öka även i de övriga europeiska länderna. I framtiden kommer Gränsbevakningsväsendet att utveckla gränskontrollautomater som lämpar sig för alla nationaliteter.

Det automatiska systemet för gränskontroll baserar sig på biometrisk identifiering av resenären. I ett biometriskt pass finns ett mikrochip, vars data automaten kontrollerar. Automaten jämför därefter de individuella dragen i ansiktsbilden med den bild som finns på passets chip.

Under normala förhållanden tar den automatiska gränskontrollen för en resenär cirka 15 sekunder.

Källa: Gränsbevakningsväsendets webbplats

Utveckling Resa