Skip navigation

Ändringar i busslinjerna till och från flygplatsen från och med den 10 augusti

Article published
24.04.2015 kl 06:31
Tågförbindelsen som öppnades i juli för med sig ändringar i busslinjerna till och från Helsingfors-Vanda. Ändringarna träder i kraft den 10 augusti 2015 i samband med övergången till hösttidtabellerna.

Öppnandet av Ringbanan kopplas till förnyelsen av busslinjer. Busstidtabellerna och -linjenumren genomgår en stor förändring. Dessutom upphör en del av busslinjerna till och från flygplatsen.

Den huvudsakliga trafikförbindelsen mellan flygplatsen och Helsingfors centrum och Dickursby är tåget.

Huvudstadsregionens tåg- och busstidtabeller till och från flygplatsen finns på HRT:s webbplats.

Avvikelser i tågförbindelserna

Ingången till terminalen vid Helsingfors-Vanda tågstation är inte ännu färdig. Därför gäller vissa avvikelser till den direkta tågförbindelsen till terminalen blir färdig.

Medan avvikelserna pågår erbjuder HRT passagerarna gratis busstransport till terminal 1 och 2 från Datavägens ingång vid Helsingfors-Vanda tågstation. Bussen går var femte minut klockan 6–23 och övriga tider var tionde minut.

Plattformen ligger utanför tågstationens ytterdörrar. I terminalen avgår bussarna från plattform 25 (T2) och plattform 12 (T1) till tågstationen.

Busstransporten förlänger resetiden något och därför ber vi alla resenärer reservera tillräckligt med tid för resan till flygplatsen.

Resorna till flygplatsen blir enklare när den direkta tågförbindelsen till terminalen blir färdig.

Helsingfors-Vanda utomhuskarta

Från Helsingfors centrum finns det också bussförbindelser till flygplatsen

Flygplatslinjen 615 trafikerar dygnet runt mellan Helsingfors centralstation och flygplatsen. När hösttidtabellerna träder i kraft blir turtätheten mycket glesare. Bussen kör via Herrgårdsforsen, vilket förlänger rutten.

Finnairs flygbuss från Elielplatsen vid Helsingfors centralstation till flygplatsen fortsätter att trafikera som vanligt.

Vägbeskrivning och trafikförbindelser till Helsingfors-Vanda

Resa