Skip navigation

Den förnyade terminalen och tjänsterna är klara – Smidig avfärd från Vasa flygplats

Pressmeddelande
Article published
16.04.2015 kl 07:09
Finavia har slutfört även de sista ombyggnadsarbetena i terminalen och på parkeringsområdena på Vasa flygplats. Flygplatsen kan nu erbjuda ännu smidigare resor och önskar alla flygresenärer välkomna.

Smidig parkering i alla situationer

Parkeringen på flygplatsen har omorganiserats för att tillgodose behoven hos både passagerare och personer som följer eller hämtar passagerare.

På parkeringsområde P2 finns det närmare 700 parkeringsplatser för flygplatsens kunder. Flygresenärer och alla som besöker flygplatsen kan parkera sin bil gratis i 25 minuter på detta område. Därefter debiteras en parkeringsavgift enligt prislistan.

För att göra besök på flygplatsen smidigare har en korttidsparkering (parkeringsområde P1) framför terminalen tagits i bruk. Därifrån är promenadavståndet från bilen till terminalen betydligt kortare än från P2, endast ca 30 meter. Korttidsparkeringen lämpar sig bra för personer som följer eller hämtar passagerare.

På vägen som leder till flygplatsen finns det separata filer för yrkestrafik och privattrafik. Filen för taxibilar och bussar går närmast terminalen. Genom att busshållplatsen flyttades till filen för yrkestrafik finns det nu fler platser framför terminalen där man får parkera i 5 minuter för att lämna av passagerare.

Karta över parkeringsområdet: http://www.finavia.fi/sv/vasa/jag-reser/

Alla tjänster för passagerare har förnyats

Terminalen på Vasa flygplats har under de senaste månaderna byggts om och gjorts både trivsam och modern. Målet med ombyggnaden har varit att förbättra flygplatsens funktionalitet samt att öka trivseln och komforten för flygresenärerna.

Flygplatsen har nu trivsamma kafé- och butikslokaler både på incheckningsområdet och vid gaterna. Bagagehallen, säkerhetskontrollen, infodisken, kundtoaletterna, incheckningshallen och gateområdet har byggts om för att tillgodose flygresenärernas behov.

- Tjänsterna på flygplatsen har gjorts så smidiga som möjligt för att öka trivseln för både flygresenärerna och de företag som har verksamhet på flygplatsen. I sommar kommer dessutom trafikområdena att renoveras. Vi informerar inom de närmaste dagarna om hur arbetena på trafikområdena kommer att påverka trafiken, säger flygplatschef Petri Lampi.

Finavias investeringsprogram fortsätter 2015

Finavia genomför ett omfattande investeringsprogram inom sitt flygplatsnätverk åren 2013–2015.

Under 2015 görs det investeringar på cirka 25 miljoner euro i flygplatserna i nätverket, och den uppskattade sysselsättningseffekten av dem är 350 årsverken. Hela investeringsprogrammet genererar arbete motsvarande närmare 1 700 årsverken i regionerna kring landskapsflygplatserna.

Resa