Skip navigation

Fem fakta om utbyggnaden av Helsingfors-Vanda

Article published
16.06.2015 kl 11:38
Architectural visualization of Helsinki airport's gate area interior.
På flygplatsen inleds en terminalutbyggnad om ett halvår. Utbyggnaden kommer att vara en av de största byggplatserna i Finland, och det fem år långa arbetet kommer att sysselsätta tusentals personer.

Vi har sammanställt några siffror som beskriver utbyggnadens omfattning.

  1. Investeringen uppgår till 400 miljoner euro. Den motsvarar tre byggprojekt av Musikhusets storlek.
  2. Terminalen byggs ut med 75 000 m2, ett område som är lika stort som nöjesparken Borgbacken.
  3. Bagagehanteringens toppkapacitet stiger till 11 000 resväskor i timmen. Kapaciteten ökar med närmare 60 %.
  4. Antalet platser för bredbukiga plan fördubblas från nuvarande 8 platser till 16.
  5. Området för parkering av flygplan byggs ut och förnyas med ett 330 000 m2 stort område, vilket motsvarar 65 fotbollsplaner.

Utbyggnaden av terminalen inleds i den södra flygeln av den nuvarande terminalen för långdistansflyg, dvs. non-Schengen-området, och när den är klar börjar byggarbetet med den västra flygeln sommaren 2017. Enligt planerna ska den västra flygeln bli klar sommaren 2020.

Även om siffrorna är svindlande, ligger fokus vid planeringen av utbyggnaden på service, funktionalitet och trivsel. Planeringen av detaljerna pågår fortfarande. Inredningen kommer att ha inslag av finländsk arkitektur och de finländska materialen trä och granit.

Utbyggnaden kommer att få restauranger, kaféer och butiker samt upplevelserika tjänster. Tanken är att terminalen ska få olika varierande ljud- och doftvärldar.

Nya digitala lösningar kommer att underlätta avfärd och byte av plan. Nya tjänster är redan under utveckling. Det skulle till exempel kunna vara möjligt för passagerarna att beställa nymalet kaffe eller nackmassage till gaten med sina smarttelefoner.

Se på tidsaxeln hur hela utvecklingsprogrammet framskrider

Läs mer om Finavias investeringsprogram

Utveckling