Skip navigation

Läs här hur en flygförbindelse kommer till

Article published
21.10.2015 kl 06:00
Illustration of airplanes flying dotted path.
Flygbolag, passagerare och flygplatser utgör en sammanhängande helhet med ömsesidig påverkan. Detta återspeglas exempelvis i hur flygförbindelser planeras och lanseras.

I princip kunde det vara möjligt att flyga från Helsingfors-Vanda flygplats direkt till exempelvis Luxemburg. En sådan rutt existerar dock inte – och kommer troligen inte heller att existera.

Det som påverkar planeringen av flygförbindelser och valet av destinationer mest är antalet potentiella passagerare, antingen antalet dem som stannar på destinationen eller dem som byter plan där. Om det inte finns tillräckligt många passagerare kommer ingen flygförbindelse till.

Det är fråga om hur attraktiv en destination är, hur väl den nås och om det finns transfermöjlighet på destinationen eller inte.

På besluten om rutter inverkar också konkurrensläget och flygbolagens samarbetsavtal och profileringar.

Flygplatsernas betydelse ökar hela tiden. Bra servicenivå, effektiv verksamhet och profilering gentemot andra flygplatser hör till målen i utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats.

Att öppna en ny flygrutt är en process som tar flera år

Flygbolagen planerar sina rutter och kartlägger nya destinationer långsiktigt.

– Efterfrågan eller exempelvis varumärkesimagen för en flygplats eller en stad skapas inte på ett ögonblick. En del av flygbolagen har ett planeringsperspektiv för 5–10 år, säger Finavias direktör Joni Sundelin.

Det egentliga förhandlingsskedet pågår vanligen från sex månader till ett par år. Processen omfattar flera förhandlingar med olika parter.

– Flygbolag kan däremot mycket fort slopa olönsamma rutter, säger Sundelin.

Analytik ger underlag för diskussioner

Ur Finavias synvinkel kan flygresorna delas in i följande tre huvudkategorier: flyg som avgår från Finland, flyg som ankommer till Finland och transfertrafik.

När det gäller att utveckla och marknadsföra flygplatserna i Finland och att marknadsföra resedestinationerna i landet har Finavia intagit en allt mer aktiv roll. Bolaget har bland annat utvecklat analytiken för att kunna erbjuda ett starkt underlag för diskussioner med flygbolagen.

När ett flygbolag beslutar att inleda flyg till Finland eller att utöka sitt utbud av destinationer i Finland är Finavias viktigaste uppgift att säkerställa nivån på den operativa verksamheten och servicen.

Finavia stöder marknadsföringen av rutten och deltar i sammarknadsföringen med flygbolaget.

Dessutom hjälper Finavia till att öppna nya rutter genom att erbjuda till exempel sänkta landnings- och passageraravgifter.

– Jag är övertygad om att konkurrensen om flygdestinationer och -rutter blir ännu hårdare. Konkurrensen hjälper dock oss att utveckla vår verksamhet och söka nya möjligheter till samarbete med flygbolagen, säger Sundelin.

Resa