Skip navigation

Renovering av startbanan inleds 11 maj

Pressmeddelande
Article published
08.05.2015 kl 14:10
Airplane at runway.
Startbana 1 på Helsingfors-Vanda saneras 11.5–2.8.2015. Finavia har planerat flygtidtabellerna under renoveringen i nära samarbete med flygbolagen. Det kan dock förekomma dröjsmål och andra ändringar i flygtidtabellerna. Finavia uppmanar flygresenärerna att följa informationen från det egna flygbolaget.

Under den knappt tre månader långa renoveringen saneras startbana 1 och korsningen mellan startbana 1 och 2 förnyas. Flygtrafiken har endast tillgång till två startbanor i stället för normala tre. I början av renoveringen används också startbana 2 i mindre omfattning än normalt.

Ändringar i flygtidtabellerna är möjliga – följ informationen från ditt flygbolag

Finavia meddelande flygbolagen om renoveringen av startbanan redan hösten 2014. Samtidigt började bolaget planera sommarens flygtidtabeller i nära samarbete med flygbolagen för att flygtrafiken ska löpa så smidigt som möjligt under renoveringen.

Fastställandet av flygtidtabellerna har i det stora hela gått enligt höstens planer. På grund av omplaneringen kan det dock förekomma dröjsmål och andra ändringar i flygtidtabellerna.

Finavia uppmanar flygresenärerna att följa informationen från det egna flygbolaget för den händelse att det görs ändringar i tidtabellerna.

Ändringar i flygbullret

Renoveringen av startbanan medför ändringar i flygbullret sommaren 2015. På grund av renoveringen kan det förekomma ökat flygbuller till exempel i norra Helsingfors och i Kervo.

 

Utveckling