Hoppa över navigering

Startbanan på Vasa flygplats saneras i sommar

Article published
24.04.2015 kl 06:26
Archived
Facade of Vaasa airport.
Resa
Finavia Abp förbereder en sanering av flygtrafikområdet på Vasa flygplats. Arbetena inleds i vår, men de kommer att påverka flygtrafiken först i slutet av juni, då startbanan stängs.

Saneringen inleds redan i april–maj med arbeten med fältbelysningen och elsystemen. Dessutom inleds arbeten på taxibanorna och uppställningsplattan. Startbanan är stängd 22.6–26.7.2015, och under denna tid är flygplatsen stängd för flygtrafik.

- För flygresenärerna är det naturligtvis beklagligt att vi tvingas stänga flygplatsen för all flygtrafik i en månads tid. Men olägenheterna är minst mitt på sommaren, då antalet passagerare i Vasa är mindre än vid andra tider på året, säger Petri Lampi, chef för Vasa flygplats.

Medan flygplatsen är stängd får startbanan helt ny beläggning. Avloppsnätet saneras och vändplatser byggs i ändarna av banorna. Även taxibanorna får ny beläggning samtidigt som de breddas enligt gällande krav. Smidigheten på uppställningsplattan förbättras och beläggningen och uppställningsplatserna för flygplan repareras.

Värdet på investeringen i Vasa flygplats uppgår till över 5 miljoner euro.

- Finavias uppgift är att garantera att flygplatserna stöder ökningen i flygtrafiken på bästa möjliga sätt. Målet med investeringen är att trygga förutsättningarna för flygtrafiken; när det gäller beläggningen på startbanan i minst 15 år och när det gäller fältljussystemet i minst 30 år framöver, säger Juha Aaltonen, Finavias regiondirektör för västra Finland.

Finavias investeringsprogram fortsätter 2015

Finavia genomför ett omfattande investeringsprogram inom sitt flygplatsnätverk åren 2013–2015.

Under 2015 görs det investeringar på cirka 25 miljoner euro i flygplatserna i nätverket, och den uppskattade sysselsättningseffekten av dem är 350 årsverken. Hela investeringsprogrammet genererar arbete motsvarande närmare 1 700 årsverken i regionerna kring landskapsflygplatserna.

På World Economic Forums (WEF:s) ranking placerar sig flygplatsnätverket i Finland på femte plats i världen: https://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2014/maailman-talousfoorumin-raportti-suomessa-lentoliikenteen-infrastruktuuri-on-maailman-karkea