Skip navigation

Trafikverket: Tågen på Ringbanan stannar i början inte på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
25.06.2015 kl 06:17
Architectural visualization of  Helsinki Airports train station.
Ringbanan öppnar för trafik den 1 juli 2015. I inledningsskedet kommer tågen inte att stanna på stationen vid flygplatsen och passagerarna får en ersättande förbindelse med buss från Aviapolis tågstation.

Flygplatsens tågstation tas i bruk senast den 10 juli, när byggarbetena av ingången från Datavägen är klara.

Tills Flygplatsens station öppnar för trafik ordnas gratis busstransport mellan Aviapolis tågstation och flygplatsterminalerna. Bussresan tar cirka fem minuter och bussarna avgår ungefär var femte minut under tågens trafikeringstider.

Se karta

De övriga bussarna till flygplatsen, till exempel regionlinjen 615 och Vanda interna linje 61, trafikerar normalt.

Flygplatsens tågstation öppnas senast den 10 juli, omedelbart efter att byggarbetena av västra ingången från Datavägen är klara. Ingången direkt till terminalen öppnas senare på hösten.

Källa: Trafikverkets meddelande 25.6.2015

Utveckling