Skip navigation

Finavia samarbetar med finländskt uppstartsföretag: ny tjänst för säkerhetskontroll

Pressmeddelande
Article published
07.09.2016 kl 07:30
A security check lane at Helsinki Airport.
Vid säkerhetskontrollen på Helsingfors-Vanda beslagtas årligen cirka 400 000 förbjudna föremål. Finavia öppnar en ny webbtjänst tillsammans med Cotio Oy som gör det möjligt att få tillbaka värdesaker i handbagaget som beslagtagits, istället för att de kasseras. Sedan länge har det varit möjligt att få tillbaka föremål från det incheckade bagaget som beslagtagits.

– När det gäller handbagage beslagtas mest vattenflaskor och stora hygien- och kosmetikförpackningar på över över 100 milliliter, som det är förbjudet att ta med sig in i kabinen på grund av vätskebegränsningen. Även vassa och brandfarliga föremål klassas som farliga. Bland föremålen som beslagtas från handbagaget kan det därför även finnas värdesaker som sällsynta tändare, dyr alkohol eller föremål av personligt värde berättar Heikki Koski, biträdande direktör vid Finavia på Helsingfors-Vanda.

Finavia öppnar i samarbete med Cotio en testversion av den nya elektroniska tjänsten, där det är möjligt att på ett smart och kostnadseffektivt sätt lämna tillbaka beslagtagna värdesaker till ägaren.

Den nya tjänsten hänger samman med utvecklingen av säkerhetskontrollen och Finavias mål att förbättra kundupplevelsen och tillhandahålla passagerarna en service i världsklass.

– Den röda tråden i Finavias serviceutveckling är att förhålla sig öppen för idéer och ta tillvara förslag – oavsett om önskemålen kommer från passagerarna, medarbetarna eller, som i detta fall, ett uppstartsföretag. Vi går igenom alla idéer och granskar möjligheten att genomföra dem ur olika synvinklar, bland annat med tanke på säkerheten samt de etiska och ekologiska principerna, berättar Koski.

– Idén om en ny webbtjänst tog sin början när jag blev tvungen att lämna över min schweiziska fällkniv, som blivit kvar i botten på väskan, till säkerhetskontrollanten. Jag var beredd att betala för leveransen men det fanns inte någon sådan tjänst, berättar Kimmo Collander, upphovsman till idén och Cotio Oy:s verkställande direktör.

I och med den nya servicen kan passagerare få ett kvitto på det beslagtagna föremålet av säkerhetskontrollanten. Med hjälp av koden på kvittot kan han eller hon beställa hem föremålet via adressen www.cotio.fi. Serviceavgiften varierar, beroende på föremålets kvalitet och leveranssättet. Webbtjänsten finns på finska, engelska, svenska och ryska.

Provanvändningen av returneringstjänsten pågår till slutet av året. Under pilotprojektet testar man hur processen fungerar och hur nödvändig passagerarna anser tjänsten vara, samt om det finns en efterfrågan på den. Tjänsten är avsedd för passagerare som har med sig föremål med högt penning- eller emotionellt värde, men som på grund av flygsäkerhetsorsaker inte får transporteras i handbagaget.

Den elektroniska returneringstjänsten är ett valfritt alternativ. Passagerare kan fortfarande gå tillbaka till incheckningen och lämna in sin väska eller ta med sig föremålet till bilen, lämna det till en följeslagare eller förvaring. I Finland har det sedan länge varit möjligt att få tillbaka föremål som avlägsnas från incheckat bagage.

I Finavias webbtjänst kan du kontrollera vilka ämnen och föremål som får packas i bagage som transporteras i lastrummet, i handbagaget och vilka ämnen och föremål som överhuvudtaget inte får transporteras på ett flygplan.

Resa