Skip navigation

Karleby-Jakobstad fick nytt precisionsinflygningssystem

Article published
14.09.2016 kl 10:15
Airplane is landing.
Finavia lät under sommaren bygga ett nytt ILS-system för precisionsinflygning på Karleby-Jakobstad flygplats. Med hjälp av systemet kan flygplanen landa också i dålig sikt.

Byggandet av det nya precisionsinflygningssystemet på Karleby-Jakobstads flygplats inleddes med att det gamla systemet monterades ner i början av sommaren. Det nya systemet togs i bruk efter grundliga test och efter att trafiksäkerhetsverket Trafi godkänt det i början av september.

ILS (Instrument Landing System) är ett precisionsinflygningssystem som gör det möjligt för flygplan att landa också i dålig sikt. Systemet styr in flygplanet på landningsbanan i rätt vinkel.

ILS-systemet är en grundförutsättning för reguljär kommersiell flygtrafik. Det gör det möjligt för flygplatsen att hålla igång verksamheten också under svåra väderleksförhållanden. Därmed uppstår inga dröjsmål i flygtrafiken eller passagerarnas reseschema.

Ifjol moderniserade Finavia utrustningen på motsvarande sätt på flygplatserna i Nyslott, Kittilä och Utti.

Investeringen i Karleby-Jakobstad är värd omkring en halv miljon euro. Finavia gör varje år många underhållsinvesteringar på nätverksflygplatserna och inom flygledningen för att säkerställa att verksamhetsförutsättningar för flygtrafiken hålls på en konkurrenskraftig nivå runt om i landet.

 

Människor & Luftfart