Skip to main content

Ny teknik för säkerhetskontroller på Helsingfors-Vanda – säkerhetsskanner förbättrar serviceupplevelsen

Published
13.05.2016 kl 06:00
Finavia har inlett ett pilotprojekt på Helsingfors-Vanda flygplats med målet att förbättra passagerarnas serviceupplevelse vid säkerhetskontrollen och göra avfärden snabbare.

En säkerhetsskanner har installerats vid säkerhetskontrollen i övre våningen i terminal 2. Den ersätter kroppsundersökningar som manuellt utförs på passagerare.

En passagerare ombes gå genom säkerhetsskannern endast om metalldetektorporten slår larm. Utbildade säkerhetskontrollanter styr passageraren till säkerhetsskannern.

Utrustningen producerar en bild som visar den punkt som orsakat larmet. Säkerhetskontrollanten kontrollerar manuellt endast den punkt på passagerarens kropp som utlöst larmet. Att gå genom skannern kräver inga särskilda åtgärder av passageraren.

Inga uppgifter eller bildfiler av passageraren sparas i skannern utan alla data förstörs automatiskt efter att kontrollåtgärden har slutförts. Under kontrollen ser passageraren samma bild som förmedlas till säkerhetskontrollanten.

Säkerhetsskannern fungerar på millimetervågor som har låg effekt. Dessa genomtränger kläderna men inte huden. Tekniken medför inga olägenheter för människor och den är ofarlig även till exempel för gravida kvinnor och passagerare med pacemaker. Utrustningen är ECAC-godkänd.

Läs mer om säkerhetskontroll

Resa