Skip navigation

Är du på väg på dykresa? Kontrollera här hur du packar din utrustning rätt för flygresan

Article published
23.10.2017 kl 12:20
Two divers underwater.
När du ska åka på dykresa med flyg ska du i god tid ta reda på vilka anvisningar som gäller för packningen av utrustningen.

Vi intervjuade chefen för Finavias säkerhetskontrolltjänster Joni Pekkanen som tillsammans med dykare har utarbetat praktiska anvisningar utgående från de internationella transport- och säkerhetsbestämmelserna.

Joni ger i artikeln några tumregler för hur dykar- och snorkelutrustning kan transporteras i ett flygplan.

– Flygbolagens transportinstruktioner och flygplatsernas säkerhetskontrollinstruktioner baserar sig på internationella bestämmelser för lufttransporter och på EU:s säkerhetsförordning. De anger minimibegränsningarna för föremål och ämnen som får transporteras i flygplan. Flygbolagen kan själva tillämpa striktare begränsningar och bolagsspecifika transportanvisningar, säger han.

Joni betonar att det lönar sig att före resan alltid kontrollera transportbegränsningarna på det egna flygbolagets webbplats.

Dykflaskor

Dykflaskorna transporteras som bagage i lastrummet. De får inte vara tryckreglerade, det betyder att ventiler och mätare inte får vara fastsatta på flaskorna. Flaskmynningen kan skyddas med tejp eller en plastpropp.

Dykarlampor

Du ska alltid på förhand begära tillstånd hos flygbolaget för transport av en dykarlampa. Dykarlampor kan transporteras både som handbagage och i lastrummet.

Om du packar högeffektiva dykarlampor i bagaget som transporteras i lastrummet ska du ta bort batteriet eller lampan och skydda batteriets poler mot kortslutning. Transportera alltid batteriet som handbagage.

Mer information om transporten av batterier och reservströmkällor får du på bagagesökningen.

Harpuner, knivar och andra verktyg

Alla eggvapen och verktyg ska transporteras i lastrummet.

Kamera och dator

Transportera värdefulla föremål som kompasser, konsoler, tryckmätare, armbandsdatorer och kameror som handbagage.

Kom ihåg att packa reservströmkällor till anordningarna som handbagage. De får inte transporteras i lastrummet.

Masker, snorklar, fenor och dykardräkter

Dykutrustningen kan transporteras antingen i lastrummet eller som handbagage.

Checklista för jägare och friluftsvandrare