Hoppa över navigering

Helsingfors-Vanda satte nytt rekord

Pressmeddelande
Article published
17.12.2017 kl 09:34
Archived
airport
Företag
Helsingfors-Vanda uppnådde en betydande milstolpe ungefär klockan 16 den 13 december 2017. Då överskred flygplatsens passagerarmängd 18 miljoner.

– Helsingfors-Vanda växer nu snabbt. Mer än tre gånger fler passagerare än det finns invånare i Finland reser via flygplatsen varje år. Med den här farten överskrider vi det magiska strecket 20 miljoner personer redan år 2019, säger flygplatsens chef Ville Haapasaari från Finavia.

Passagerarmängderna har ökat mer än väntat. Den allt snabbare tillväxten både syns och känns på flygplatsen. Under de timmar som trafiken når sin topp är terminalen fullspäckad med passagerare.

Cirka hälften av Helsingfors-Vandas passagerare är finländare och hälften utlänningar. Den största tillväxten härrör från resor mellan Europa och Asien, särskilt flyg till Kina. Allt fler utländska turister väljer att resa till Finland. De besöker antingen huvudstadsregionen eller flyger till Lappland.

Haapasaari är belåten över att Finavias utvecklingsprogram har genomförts enligt tidtabellen.

– Vi har fått nya passagerarlokaler och ny infrastruktur för flygtrafiken till Helsingfors-Vanda i enlighet med planerna. År 2019 öppnar vi i området för långdistansflyg i terminal 2 en ståtlig ny centralplats med nya lokaler för säkerhetskontroll, en del av västra pirens nya avgångsportar, en utbyggnad av gränskontrollen och sju nya avgångsgates i utbyggnaden av terminal 1.

Finavia investerar 900 miljoner euro i utvecklingen och utbyggnaden av Helsingfors-Vanda. Målet är att ytterligare förstärka Helsingfors-Vandas ställning som en viktig knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien. Tack vare den enorma utbyggnaden kan flygplatsen i framtiden betjäna omkring 30 miljoner passagerare om året.

Det är viktigt för hela Finland att det finns en internationellt konkurrenskraftig flygplats i landet. Flygtrafiken är en stor arbetsgivare och en betydande skattebetalare. Flygtrafiken sysselsätter direkt eller indirekt 100 000 personer i Finland och flygbranschen betalar 2,5 miljarder euro i direkta och indirekta skatter till staten. För närvarande arbetar cirka 15 000 personer på Helsingfors-Vanda flygplats.

Helsingfors-Vandas utvidgning i ett nötskal

  • Sammanlagt byggs terminalen ut med 103 000 kvadratmeter. Det motsvarar ett lika stort område som Borgbackens nöjespark.
  • I början av 2020 överstiger hela terminalytan 250 000 kvadratmeter. Då skulle 10 Riksdagshus få plats i terminalen.
  • Antalet bryggplatser för breda flygplan fördubblas från nuvarande åtta till 16.
  • Kapaciteten för hantering av bagage ökar med 50 procent.
  • Parkeringsområdena och rullbanorna för flygplan, dvs. uppställningsplattan, förnyas på ett 450 000 kvadratmeter stort område. Totalt 90 fotbollsplaner skulle få plats på byggnadsplatsen.

Flygplatsen utvidgas på flera olika håll:

  • Utbyggnaden av den del av terminalen som betjänar långdistansflyg, dvs. non-Schengentrafik, omfattar fyra nya delar: gateområdet 50 A-M (i användning), södra piren (i användning), västra piren och centralplatsen, dvs. Plaza.
  • På uppställningsplattan färdigställs många nya parkeringsplatser för både breda och smala plan, rullbanor och annan infrastruktur för flygtrafik (delvis redan i användning).
  • Den terminaldel som betjänar Europa- och inrikesflyg, dvs. Schengentrafik, utvidgas både i terminal 2 och terminal 1. Utbyggnaden av terminal 2 omfattar en helt ny ingång med ankomst- och avgångshallar samt arrangemang för kollektivtrafik. Den nybyggda delen av terminal 1 får sju avgångsgates till.

Läs mer om Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram (på engelska)