Skip navigation

Stefan Lindfors jättelika fågelskulptur har rests som ett landmärke för Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
22.08.2017 kl 11:35
En stor skulptur som påminner om en fågel, gjord av inredningsarkitekten och skulptören Stefan Lindfors, har rests vid infarten till flygplatsen. Finavia har beställt konstverket för att fira Finland 100-jubileumsåret och öppnandet av Helsingfors Vandas södra pir.

Inom Finavia har man redan länge haft planer på att placera ett lämpligt landmärke på en plats i Helsingfors-Vanda, där det skulle kunna ses när man anländer till flygplatsen och när man lämnar den. Lindfors jättestora skulptur har ståtat vid infarten till Helsingfors-Vanda sedan tisdag morgon.

En finputsning av verket pågår ännu. Konstverket kommer att stå klart senast torsdagen den 24 augusti.

– En skulptur som påminner om en fågel som ett kännemärke för flygplatsen är en utmärkt fortsättning på vårt konstflygplatskoncept och en vacker välkomsthälsning till de resenärer som anländer till flygplatsen. Samtidigt vill vi under Finland 100-jubileumsåret för vår egen del ta ansvar för finländsk konst och design, berättar flygplatschefen Ville Haapasaari från Finavia.

Lindfors 16 meter höga skulptur rörs med vindkraft som en jättelik vindflöjel. Verkets gigantiska segel fungerar både som energikälla och som filmduk. Projektorerna som har monterats på den livfulla skapelsens vingar reflekterar meddelanden till gäster som anländer till flygplatsen.

– Min skulptur är en flygande fantasi. Den rörs stolt med vindens kraft ovanför oss, för alltid och oförutsägbart. Den andra dimensionen hos min skulptur avslöjas när den talar till oss via den reflekterade bilden om nya saker och med ny information från dag till dag, år till år, berättar Lindfors.

Enligt Lindfors påminner den bevingade varelsen om en fågel, som symboliserar luftfart och kommunikation som förenar folk. Den passar utmärkt på flygplatsen särskilt nu när Helsingfors-Vanda förnyas och utvidgas tack vare Finavias betydande investeringsprogram.

Verket namn är ännu öppet. Finavia söker ett namn för verket genom en tävling som är öppen för alla och som inleds inom kort. Finavia meddelar separat om namntävlingen. Målet är att publicera verket namn den 5 december 2017, kvällen före Finlands självständighetsdag.

I Finavias konstsamling ingår redan sedan tidigare Lindfors verk Concorde, som påminner om en trollslända och som ursprungligen köptes till den tidigare inrikesterminalen år 1993. Verket har sedermera flyttats till en ny plats. Nu svävar den på området för långdistansflyg, under taket i den nya södra piren.

Fenix systerverk, den 10 meter höga Aviator Solaris, avtäcktes vid infarten till Vasa flygplats år 2013. Verket har köpts av stiftelsen Veljekset Gröndahl tillsammans med Finavia.

Lindfors har även planerat aulan för bagageutlämning 2B år 201. Den internationella flygplatsorganisationen ACI (Airport Council International) utsåg den till en av de tio mest innovativa flygplatsbyggnationerna i världen.

Målet med konstflygplatskonceptet som Finavia lanserade under Design-året, det vill säga konceptet Art Port, är att erbjuda passagerarna nya och överraskande tjänster. Flygplatsupplevelser är ett bra sätt att utmärka sig bland andra internationella transitflygplatser. Konst inverkar positivt på hur nöjda passagerarna är och utgör därför även en del av Finavias arbete med att utveckla kundupplevelserna.

Den södra piren är en del av Finavias utvecklingsprogram på 900 miljoner euro, vars syfte är att förstärka Helsingfors-Vanda flygplats ställning i den internationella flygplatskonkurrensen och som en betydande knutpunkt i flygtrafiken mellan Europa och Asien. En internationellt konkurrenskraftig flygplats är viktig för hela Finland och hjälper att bibehålla finländarnas goda flygförbindelser runt om i världen. Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen i framtiden betjäna nästan 30 miljoner passagerare om året.

Resa