Skip navigation

Valet av årets flygplats föll på Vasa – ”trevligt att se flygplatsens utveckling”

Pressmeddelande
Article published
19.05.2017 kl 09:15
Rocking chairs at Vaasa airport.
Vasa flygplats har blivit utsedd till årets flygplats i Finavias nätverk. Flygplatsen, som är den femte största i Finland sett till passagerarantalet, får beröm för utvecklingsarbetet och den förbättrade serviceattityden.

Årets flygplats utsågs för 27:e gången. Första gången Finavia utsåg årets flygplats var 1990.

– Vasaborna får vara stolta över sin flygplats. För näringslivet och invånarna i regionen är den en viktig länk på vägen till Helsingfors, Stockholm och andra internationella destinationer, säger Finavias vd Kari Savolainen.

– Flygplatsen har letts systematiskt och särskilt det senaste året har den gått mycket framåt. Verksamhetskulturen och den operativa verksamheten på flygplatsen har utvecklats stegvis i önskad riktning. Även sett till de ekonomiska indikatorerna har det varit trevligt att se flygplatsens utveckling. Produktiviteten har också ökat. Vasa flygplats är ett bra bevis på att man genom att målmedvetet påverka ledarskapet och organisationskulturen kan nå positiva resultat mätt med många indikatorer, säger Savolainen.

År 2016 hade Vasa flygplats totalt 288 520 passagerare. Ökningen var 2,2 procent jämfört med 2015. Det finns utvecklingspotential även framöver till exempel när näringslivet i regionen utvecklas. Vasa flygplats har fler affärsresenärer än genomsnittet i hela flygplatsnätverket.

Passagerarantalet på flygplatsen väntas öka något även detta år. I mars införde till exempel SAS fler flyg mellan Stockholm och Vasa.

– Flygplatsen finns till för sina kunder, dvs. passagerarna, och flygbolagen. Vi mäter kundnöjdheten regelbundet och vi har observerat att det kommer mer positiv feedback än tidigare. Arbetet med att förbättra serviceattityden bär med andra ord frukt, säger Savolainen.

– Man får inte heller glömma dialogen mellan flygplatsen och dess grannar och övriga intressenter. Finavia är en aktiv aktör som möjliggör bland annat trafik, turism och annat näringsliv. Därför samarbetar vi även aktivt till exempel med städerna. Dessa nära kontakter till våra samarbetspartner kommer vi att värna om i Vasa även framöver, säger Savolainen.

Petri Lampi är chef för Vasa flygplats.

I fjol utsågs Uleåborgs flygplats till årets flygplats.

Rapportering