Hoppa över navigering

Rekordmånga flygpassagerare i Finland år 2017 – andelen internationella passagerare ökar kraftigt

Nyhet Pressmeddelande
Article published
12.01.2018 kl 10:44
Matkustajia lentokentällä
Företag
Det finländska flygplatsbolaget Finavia betjänade nästan 22,7 miljoner passagerare på sina 21 flygplatser år 2017. Finlands största flygplats, Helsingfors-Vanda flygplats, kom för första gången nära 19 miljoner passagerare om året. Flygplatserna i Lappland nådde milstolpen en miljon flygpassagerare tidigare än någonsin.

Passagerarmängderna i Finland ökade med 10,8 procent i december och med totalt 9,2 procent under hela året. Tillväxten bygger på att det finska flygbolaget Finnair haft ett bra år, Finland är ett attraktivt resmål och Helsingfors-Vanda blivit en allt viktigare knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

- År 2017 var ett år av flera rekord för Finavia. Vi kom upp i nya miljontal på olika områden. Det var väntat men skedde ändå snabbare än vi räknat med, berättar Joni Sundelin, som är direktör med ansvar för flygplatsnätverket och försäljningen på Finavia.

På Helsingfors-Vanda flygplats statistikfördes år 2017 sammanlagt över 18,9 miljoner personer. Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda, som är Finlands största flygplats, ökade under året med 9,9 procent medan den internationella flygtrafiken ökade med hela 11,4 procent.

- För närvarande för vi samtal om nya rutter, fler flyg och större plan med flera flygbolag. Finland är för närvarande attraktivt. Samtidigt har många flygbolags ökat sin totala kapacitet mätt med erbjudna personkilometer, och allt detta syns i våra siffror. År 2017 fick vi dessutom som kunder tre nya flygbolag som inledde trafiken till Helsingfors-Vanda, konstaterar Sundelin.

Åter en supervinter i finska Lappland

Den största ökningen av passagerarmängderna näst efter Helsingfors-Vanda skedde på Finavias flygplatser i Lappland. Finlands näst största flygplats, Uleåborg, blev däremot något under en miljon passagerare på grund av att flygplatsens start- och rullbanor renoverades på sommaren.

- Finska Lappland är allt populärare som resmål. Lapplands förtrollning och julgubben, som bor i Lappland, lockar charterpassagerare och resande med reguljärflyg såväl som internationella superkändisar och andra som flyger med privata flygplan. Många av våra flygplatser i Lappland rapporterade rekordsiffror. Till exempel julgubbens hemmaflygplats Rovaniemi hade rejält över 570 000 passagerare. Med tanke på passagerarmängderna i år verkar det som om vi får en likadan supervinter i norra Finland som i fjol, säger Sundelin.

Sju av tio passagerare inom den internationella reguljära flygtrafiken fortfarande från EU

År 2017 kom de flesta passagerarna till Finland från Tyskland, Sverige, Spanien och Storbritannien, vilket följer ett välbekant mönster från tidigare år. Inom den reguljära flygtrafiken utgjorde passagerare från EU-området mer än 71,4 procent av alla passagerare. På Helsingfors-Vanda stod ändå Japan, Kina, Ryssland och Hong Kong för den största ökningen av antalet passagerare.

- När antalet passagerare inom den internationella reguljära flygtrafiken från EU ökade med 9,7 procent om året och från andra europeiska länder med 13,4 procent, visade statistiken att antalet passagerare från den övriga världen ökade med 20,0 procent. Till detta bidrog särskilt introduktionen av ett nytt flygbolag samt av att många flygbolag etablerade nya rutter och ökade sin kapacitet. Exempelvis från Qatar kom endast cirka 20 000 passagerare år 2016. I fjol var antalet rejält över 100 000. Från Japan kom i sin tur fler passagerare än från Holland, Frankrike eller Italien, medan antalet passagerare från Kina var större än till exempel från Ryssland, berättar Sundelin.

Helsingfors-Vanda flygplats är en mycket viktig knutpunkt för flygtrafiken till Nordeuropa, särskilt för passagerare från Asien. Antalet transitpassagerare på Helsingfors-Vanda växte med 17,6 procent år 2017. Tillväxten var särskilt kraftig under det senare halvåret, då skillnaden i jämförelse med motsvarande period året innan var hela 25 procent på månadsnivå.

Finavias passagerar- och trafikstatistik för år 2017 på engelska

Information om resultatet av Finavias affärsverksamhet år 2017 publiceras i början av mars.