Hoppa över navigering

Flygplatsens byggarbetsplats tar upp en stor del av området framför terminalen: ändringar i taxi- och busstrafiken på Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
11.04.2019 kl 11:57
Den stora byggarbetsplatsen framför terminal 2, som är nästan tre gånger så stor som Esplanadparken, blir större under försommaren. Därför sker ändringar i kollektivtrafiken på Helsingfors-Vanda i april och maj.

– Flygplatsens bussar och taxibilar får ändrade körrutter och hållplatserna flyttas till nya platser i början av juni. Arrangemangen görs eftersom terminal 2 på Helsingfors-Vanda byggs ut. Till flygplatsen får man bland annat en multimodal resecentral, vilket gör att man kan utveckla resekedjor och planera allt smidigare kollektivtrafikförbindelser, säger Jukka Isomäki från Finavia, chef för landtrafiken på Helsingfors-Vanda.

Buss- och taxiarrangemangen som genomförs i tre faser berör trafiken till och från terminal 2. De nya arrangemangen är i kraft i ett par år tills Helsingfors-Vandas fantastiska ingång med dess nya ankomst- och avgångshallar är klar år 2021. Det nya parkeringshuset blir färdigt redan nästa år.

De aktuella ändringarna har ingen inverkan på parkerings- eller tågkunder eller fordonstrafiken till och från terminal 1.

– Innan man kommer till flygplatsen är det bra att kontrollera de aktuella nyheterna för Helsingfors-Vanda på Finavias webbsida. Dessutom lönar det sig att vara på flygplatsen i god tid. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för att förflytta sig till terminalen och planet, påminner Isomäki.

Den 10. april flyttar taxistationen vid terminal 2

Taxistationen som i dagsläget finns utanför terminal 2 på samma plan som ankomsthallarna flyttar till terminalens bottenvåning. Från terminalen går passagerarna till den nya taxistationen via rulltrappan i ankomsthall 2A och till parkeringsvåningen en våning ner med hiss.

Passenger walking towards taxi rank.

Foto: Taxis har flyttats till bottenvåningen i terminalen.

Busstation och invataxibilarna flyttar den 15. maj

Bussarnas avlämnings- och avgångshållplatser vid terminal 2 samt vänthallen för invataxibilar flyttar från sin nuvarande plats ungefär hundra meter mot flygplatsens kontorsbyggnader intill hotell Scandic.

Upphämtnings- och avlämningsplatserna för hotellens och parkeringens skyttelbussar finns framför parkeringshuset P5 mittemot WTC-huset (Pilotvägen 3).

Inom maj månad färdigställs en rulltrappa på busstationen med vilken man lätt tar sig till incheckningen i terminal 2.

I fortsättningen kör bussarna till busstationen vid terminal 2 via Televägen-Pilotvägen och inte längre via Terminalvägen såsom tidigare.

bird's eye view of new bus station.

Foto: Den nya busstationen flyttade cirka hundra meter från sin tidigare plats.

Avlämning av passagerare framför huvudingången till terminal 2 upphör den 23. maj

Rampen som leder till huvudingången vid terminal 2 rivs under sommaren och från och med den 23. maj kan man inte längre köra framför incheckningen. Taxibilar och privatbilar lämnar av passagerare en våning nedanför.

För avlämnande av passagerare öppnas en ny följegård med rulltrappor till incheckningen. På följegården kan man stanna en stund och lämna av passagerare, men parkering är förbjuden.

De som hämtar och speciellt de som tar emot passagerare kan parkera i snabbparkeringen i P3. Parkeringen kostar en euro per tio minuter, dvs. sex euro per timme. Det är gratis att köra ut ur hallen om det har gått mindre än 10 minuter sedan ankomsten.

Map of Helsinki airport's outdoor areas.

Varför sker ändringar framför terminal 2?

Ändringarna i körrutter och hållplatser under april och maj är en del av utbyggnadsprojektet vid terminal 2 och anknyter till Finavias investeringsprogram på en miljard euro för Helsingfors-Vanda flygplats.

De nya arrangemangen som sker nu är i huvudsak klara före slutet av maj och byggandet övergår till ett mer permanent skede. För närvarande finns ingen kännedom om några större ändringar.

Finavias investeringsprogram i ett nötskal

  • Terminalhelhetens yta på Helsingfors-Vanda ökar: + 45 % (103 000 m2), vilket motsvarar ett område som är lika stort som nöjesparken Borgbacken. I början av 2020 överstiger hela terminalytan 250 000 m2.
  • Fler nya platser med ombordstigningsbryggor för flygplan: 8 st. för bredkroppade flygplan + 100 %, 4 st. för smalkroppade flygplan + 15 %
  • Ökad kapacitet för bagagehantering: +50 %
  • Ökad kapacitet för passkontroll: +50 %
  • Ombyggd uppställningsplatta (parkeringsområden och taxibanor för flygplan): 450 000 m2, dvs. ett område som motsvarar ca 90 fotbollsplaner.
  • Utbyggnad av parkeringshus P5 (3 000 parkeringsplatser) och en ny parkeringshall (1 800 parkeringsplatser)
  • En ny multimodal resecentral som kopplar samman olika transportformer.
  • Finavias investering: ca 1 miljard euro
  • Investeringsprogrammets inverkan på sysselsättningen under byggarbetet 14 000 årsarbetsenheter
  • Den ökade flygtrafiken för med sig 5 000 nya permanenta jobb

Så här förändras flygplatsen.

 

T2 Boilerplate Svenska

 

Resa