Hoppa över navigering

Anpassningsåtgärderna fortsätter på Finavia

Article published
03.06.2020 kl 09:27
Rows of red chairs at Jyväskylä Airport's waiting area.
Coronavirusets konsekvenser återspeglas i stor utsträckning på Finavias flygplatser eftersom passagerartrafiken på många flygplatser har upphört för sommaren och början av hösten. En andra omgång samarbetsförhandlingar som berör hela personalen börjar på Finavia för att anpassa verksamheten till den förändrade trafiksituationen.

Finavia planerar tidsbestämda permitteringar på högst 90 dagar för sin personal i uppgifter där mängden tillgängligt arbete har minskat. Permitteringarna skulle vara på heltid eller på deltid beroende på arbetsuppgifter. Samarbetsförhandlingarna börjar 3.6.2020.

Finavia genomförde samarbetsförhandlingar för att anpassa sin verksamhet för första gången i mars.

Reserestriktionerna avvecklas så småningom – så här reser du säkert på Finavias flygplatser

Rapportering