Hoppa över navigering

Reserestriktionerna avvecklas så småningom – så här reser du säkert på Finavias flygplatser

Article published
11.05.2020 kl 08:30
Archived
Teksti, jossa lukee "muista turvavälit"
Resa
Reserestriktionerna på grund av coronaviruspandemin kommer så småningom att avvecklas i Finland. Finavia följer Finlands regerings rekommendationer för att begränsa spridningen av coronaviruset och vidtar vid behov även egna aktiva åtgärder.

Från och med den 13 juli släpps turismen främst från länder där högst 8 fall per 100 000 personer har diagnostiserats med nya coronavirusinfektioner under de senaste två veckorna. Detta innebär att passagerare som anländer från dessa länder inte behöver följa frivillig karantän eller passera genom en inre gränskontroll vid ankomst till Finland. Liberalisering av turismen övervägs också i länder där antalet coronavirusinfektioner tydligt har minskat och minskar stadigt.

Resebegränsningar i destinationsländerna kan variera, så resenären bör kontrollera destinationslandet för eventuella inträdes- och karantäninstruktioner innan de avgår.

Passagerare kan resa fritt mellan Finland och Lettland, Litauen, Estland, Norge, Danmark och Island utan inre gränskontroll och återvända till Finland utan karantän från och med den 15 juni. Det är upp till passageraren att kontrollera alla regler för inresa och karantän i destinationslandet innan de lämnar.

Närmare information om ankomsten till Finland och gränsövergångar får du hos Gränsbevakningsväsendet, tfn 050 597 2255 kl. 8–18.

Så här reser du säkert på Finavias flygplatser

  • Vänligen bär en mask.
  • Var noggrann med din handhygien. Det finns handdesinfektion på flera platser på flygplatsen. Hosta i ärmen eller i en näsduk.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet. Håll ett säkerhetsavstånd till andra passagerare alltid när det är möjligt.
    När du reser på flygplatsen är det ibland svårt. Därför är det viktigt att bära en mask.

Läs mer

Uppdaterad 15.7.2020. Resebegränsningar 13.7.