Hoppa över navigering

Dessa åtgärder vidtar Finavia för att förebygga corona

Article published
31.08.2020 kl 14:07
Matkustaja lukee ohjetta lentoasemalla
Även om det är Vanda stads hälsovårdssektor och Institutet för hälsa och välfärd THL samt andra hälsomyndigheter som ansvarar för coronaåtgärderna på Helsingfors-Vanda flygplats under ledning av social- och hälsovårdsministeriet, har Finavia också själv vidtagit många åtgärder för att upprätthålla hälsosäkerheten på sina flygplatser.

Resenärernas och personalens säkerhet är mycket viktig för Finavia. Finavia har vidtagit bland annat följande åtgärder för att förebygga corona.

Januari: Finavia inledde intensifierad kommunikation, distribution av handdesinfektionsmedel och effektiviserad rengöring av kontaktytor.

Februari: Finavia effektiviserade städningen av terminalerna ytterligare. Distributionen av det material som THL producerat inleddes.

Mars: Finavia ändrade på sina passagerar- och fältprocesser så att de motsvarade regeringens reserestriktioner, bland annat separerades de inhemska flygningarna till en egen ankomsthall. Ifråga om lokaler och tjänster införde Finavia betydande kapacitetsbegränsningar för att trygga säkerhetsavstånden. Finavia öppnade egna informationsdiskar där man delade ut material som THL producerat och gav kundservicepersonalen mer resurser för att ge råd till ankommande passagerare.

April: Finavia erbjöd munskydd till personalen, installerade droppskydd vid kundservicediskarna och tejpade säkerhetsavståndsmärken på terminalens golv. Finavia koncentrerade avgångarna och ankomsterna till terminal 2 och reserverade den för passagerarna. Ankomst- och avgångshallarna i terminal 1 anvisades som väntområde för ledsagare och mottagare. Därigenom kunde man minimera antalet kontakter i terminalen.

Maj: Finavia införde munskyddstvång för alla anställda som arbetar med kunder, och en rekommendation gavs om att passagerare ska använda munskydd och att dessa säljs vid flygplatsens servicediskar.

Juni: Finavia ändrade på sina passagerar- och fältprocesser så att de motsvarade de nya reserestriktionerna och delade bland annat terminalen i två delar för att passagerare från länder som omfattas av restriktioner och passagerare som befriats från reserestriktioner ska kunna gå skilda rutter.

Juli: Finavia ökade på antalet allmänna rådgivningsdiskar och den rörliga kundservicepersonalen. Finavia ändrade igen på sina terminal- och fältprocesser så att de motsvarade de förändrade reserestriktionerna.

Augusti-September: Finavia ändrade igen sina terminal- och fältprocesser så att de motsvarade de förändrade reserestriktionerna och inledde ett pilotprojekt för att ta i bruk ny desinfektionsteknik.

Flygresor under coronapandemin

Resa