Hoppa över navigering

Finavia ansöker om kapitalisering för att klara coronakrisen

Pressmeddelande
Article published
22.10.2020 kl 09:37
Finavias huvudkontor
Företag
Flygplatsbolaget Finavias passagerarantal har kollapsat under detta år, vilket märkbart har försvagat bolagets ekonomiska situation. Den finska staten förbereder kapitalisering av bolaget med 350 miljoner euro för att stärka Finavias finansiella ställning.

– Finavia är alla finländares bolag. Vi spelar en viktig roll för Finlands förbindelser och det finländska samhället och trafiksystemet. Till följd av coronakrisen har flyg- och turistbranschen hamnat i djupare ekonomiska svårigheter än någonsin. Den har dramatiska följder också för oss, säger Kimmo Mäki, verkställande direktör för flygplatsbolaget Finavia.

Finavia har långsiktigt utvecklat tjänsterna på bolagets flygplatser och målmedvetet siktat på att Helsingfors-Vanda uppnår en ledande ställning i den internationella konkurrensen mellan transitflygplatserna. Bolagets investeringar i utvecklingen av turismen på Helsingfors-Vanda och i Lappland är sammanlagt värda över 1,2 miljarder euro.

– Helsingfors-Vanda har uppnått en betydande ställning som en viktig knutpunkt för flygtrafiken mellan Asien och Europa. De kunder som reser via Helsingfors-Vanda ger Finland massor av inkomster och arbetsplatser, och finländarna har exceptionellt bra flygförbindelser. Den nuvarande ställningen har uppnåtts genom långsiktigt arbete och det skulle ta åratal att bygga upp den igen, säger Mäki.

Finland är en ö som ligger i Europas utkant. Finlands näringsliv, export och turism behöver bra flygförbindelser till destinationer i hela världen samt effektiva och smidiga flygplatser, konstaterar Mäki.

Finavias sparprogram körde i gång i mars

I mars inledde Finavia det största sparprogrammet i bolagets historia. I sparprogrammet ingår långvariga permitteringar som gäller hela personalen och stora kostnadsnedskärningar i den operativa verksamheten. Bolaget har som mål att spara minst 200 miljoner euro.

Mäki påminner också om att det inom Finavia pågår en betydande investering, som delvis har finansierats med lån.

Genom att öka det egna kapitalet säkerställer man att investeringen kan slutföras.

Turist- och flygbranschen i siffror

  • Turistbranschen sysselsätter över 140 000 människor i Finland.
  • Enbart i Helsingfors-Vanda verkar 1 500 företag som har över 20 000 anställda.
  • Finavias investering i utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda erbjuder över 16 000 människor arbete i byggnadsskedet.
  • Den inhemska andelen av Finavias investeringsprogram är över 90 procent.
  • Turismen och flygtrafiken står för nästan 3 % av Finlands bruttonationalprodukt. Efterfrågan inom turistbranschen i Finland är värd 16 miljarder euro per år.

Ekonomisk information om Finavia