Hoppa över navigering

Finavia-koncernen inleder nu samarbetsförhandlingar på grund av coronakrisen

Pressmeddelande
Article published
29.10.2020 kl 15:38
Helsinki Airport west pier chairs
Företag
Samarbetsförhandlingarna gäller hela personalen vid flygplatsbolaget Finavia och dess dotterbolag Airpro. Bolaget behöver sammanlagt minska högst 480 arbetsplatser, göra omorganiseringar och fortsätta permitteringar.

–Flyg- och turismbranschen befinner sig i ett icke tidigare skådat ekonomiskt trångmål. Flygandet har upphört nästan helt, varför våra intäkter har minskat avsevärt. Vi måste anpassa Finavias verksamhet och bereda oss på att det tar flera år innan resandet är återställt, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

Enligt en preliminär uppskattning är minskningsbehovet hos Finavia högst 130 och hos Airpro högst 350 personer.

Personalen har hittills permitterats både på deltid och på heltid i båda företagen. En del av företagens personal har varit permitterad ända sedan mars. Permitteringarna uppskattas fortsätta framöver.

–Genom permitteringarna som började på våren och har fortsatt en lång tid har man hittills försökt bevara arbetsplatserna och flygbranschen specialkunnande. Allteftersom coronakrisen fortsatt har det ändå blivit klart att arbetet inte längre räcker till alla, säger Mäki.

I båda företagen förs separata samarbetsförhandlingar som inleds den 4 november 2020.

Finavia och Airpro vill ta hand om sin personal i denna svåra situation och har inlett förberedelser för olika stödåtgärder.

Inom Finavia-koncernen inleddes ett omfattande sparprogram i början av coronakrisen och stora kostnadsnedskärningar har gjorts i den operativa verksamheten. Bolaget har som mål att spara minst 200 miljoner euro före utgången av 2023, varav personalminskningarna är en del.

Effektiviteten inom turism- och flygbranschen

  • Turismbranschen sysselsätter över 140 000 personer i Finland. Branschens andel av Finlands bruttonationalprodukt är nästan 3 procent.Efterfrågan inom turismbranschen i Finland är 16 miljarder euro per år.
  • I Helsingfors-Vanda verkar 1 500 företag som har över 20 000 anställda.
  • Finavias investering i utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda erbjuder under byggtiden arbete åt 16 000 personer och dess inhemska andel är nästan 90 procent.

Översikt över Finavias affärsverksamhet januari–juni (på finska)

Rapporten om affärsverksamheten i januari–september 2020 publiceras 3.11.2020.

Statistik över flygtrafiken (på finska)