Hoppa över navigering

Finavia och Enontekis kommun har undertecknat ett föravtal om Enontekis flygplats

Pressmeddelande
Article published
31.07.2020 kl 13:09
Enontekiön lentoasema ilmakuva
Företag
Finavia och Enontekis kommun har fört intensiva förhandlingar om Enontekis flygplats framtid under våren och sommaren 2020. Diskussionerna har förts i god anda och nu har man gått igenom de olika alternativen. Som resultat av förhandlingarna har Finavia och Enontekis kommun undertecknat ett föravtal som möjliggör fortsatt verksamhet för flygplatsen.

I de föravtal som nu undertecknats avtalar Finavia och Enontekis kommun om förvärv av flygplatsens affärsverksamhet. Dessutom avtalade parterna om fortsatta förberedelser av omorganiseringen av flygplatsens driftsförhållanden samt finansieringen av beläggningen av Enontekis flygplats landningsbana.

– Vi är mycket nöjda med att man tack vare den nya flygplatsoperatören håller på att hitta en lösning för Enontekis flygplats framtid. Denna lösning gör det möjligt att fortsätta med flygtrafik också i framtiden, säger Jani Jolkkonen, direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet.

I och med förvärvet övergår drift av flygplatsen, ordnande av flygtrafikens passagerartjänster, underhåll av flygplatsområdet, flygplatsens kommersiella verksamhet och utvecklingen av flygplatsen till Enontekis kommun.

I fortsättningen investerar Finavia inte i Enontekis flygplats. Finavia genomför emellertid en entreprenad för beläggning av flygplatsens landningsbana i augusti–september 2020. Enontekis kommun svarar för beläggningskostnaderna.

– För kommunen innebär avtalet att man kan flyga till Enontekis under de kommande åren. Researrangörerna kan använda flygplatsen under nästa vinter och även kommande vintrar. Vi är mycket nöjda med att vi i förhandlingarna uppnådde ett gemensamt överenskommet mål för att utveckla Fjäll-Lapplands tillgänglighet. Detta bidrar till hela Fjäll-Lapplands attraktionskraft, regionala ekonomi och turism. Jag vill tacka alla instanser och personer som har bidragit till detta, berättar kommundirektör Jari Rantapelkonen.

De slutliga avtal som gäller arrangemanget ska undertecknas i oktober 2020. De avtal som ingåtts nu förutsätter ännu godkännande av parternas behöriga beslutsfattande organ i augusti.

Finavia har under en längre tid sökt efter en lösning för Enontekis flygplats

Landningsbanans skick och terminaltjänsterna på Enontekis flygplats uppfyller inte för närvarande den kvalitetsnivå som Finavia kräver för kommersiell flygtrafik, vilket innebär att flygplatsen inte kan öppna i sitt nuvarande skick för vintersäsongen 2020–2021.

Enontekis flygplats har redan under en längre tid haft en svår situation, eftersom flygplatsen är en av Finavias minst trafikerade flygplatser och den reguljära flygtrafiken upphörde för två år sedan. Chartertrafiken är säsongbetonad och har inga regelbundna tidtabeller och garanterar därför inte ett tillräckligt passagerarflöde till flygplatsen som skulle motivera investeringar som är kritiska med tanke på fortsatt verksamhet.

Under 2019 kartlade Finavia investeringsbehoven för Enontekis flygplats. Kartläggningen visade att man i fortsättningen skulle behöva så stora investeringar för Enontekis flygplats att de inte är affärsmässigt motiverade ur Finavias perspektiv.