Ohita navigaatio

Finavia ja Enontekiön kunta ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Enontekiön lentoasemasta

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
31.07.2020 klo 13:09
Enontekiön lentoasema ilmakuva
Yritys
Finavia ja Enontekiön kunta ovat neuvotelleet tiiviisti Enontekiön lentoaseman tulevaisuudesta kevään ja kesän 2020 aikana. Keskusteluja on käyty hyvässä hengessä ja nyt eri vaihtoehdot on käyty läpi. Neuvottelujen tuloksena Finavia ja Enontekiön kunta ovat allekirjoittaneet lentoaseman toiminnan jatkumisen mahdollistavan esisopimuksen.

Nyt allekirjoitetuissa esisopimuksissa Finavia ja Enontekiön kunta sopivat Enontekiön lentoaseman liiketoiminnan kaupasta. Lisäksi osapuolet sopivat lentoaseman operointisuhteiden uudelleenjärjestelemiseen liittyvien toimenpiteiden jatkovalmistelusta sekä Enontekiön lentoaseman kiitotien päällystyksen rahoituksesta.

Olemme hyvin tyytyväisiä, että Enontekiön lentoaseman tulevaisuudelle on löytymässä ratkaisu uuden lentoaseman ylläpitäjän toimesta. Tämä ratkaisu mahdollistaa lentoliikenteen jatkamisen myös tulevaisuudessa, sanoo Finavian verkostoliiketoiminnan johtaja, Jani Jolkkonen.

Kaupan myötä Enontekiön lentoaseman ylläpito, lentoliikenteen matkustajapalveluiden järjestäminen, lentoaseman alueen kunnossapito, lentoaseman kaupallinen toiminta sekä lentoaseman kehittäminen siirtyvät Enontekiön kunnalle.

Finavia ei jatkossa investoi Enontekiön lentoasemaan. Finavia kuitenkin toteuttaa lentoaseman kiitotien päällystysurakan elo-syyskuun 2020 aikana. Päällystyksen kustannuksista vastaa Enontekiön kunta.

– Sopimus tarkoittaa kunnan kannalta sitä, että Enontekiölle voidaan lentää tulevina vuosina. Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsimme neuvotteluissa yhteisesti sovittuun tavoitteeseen Tunturi-Lapin saavutettavuuden kehittämiseksi. Tämä palvelee koko Tunturi-Lapin vetovoimaa, aluetaloutta ja matkailua. Haluan kiittää kaikkia asiaan vaikuttaneita tahoja ja ihmisiä, kertoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Lopulliset järjestelyä koskevat sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa lokakuussa 2020. Nyt solmitut sopimukset edellyttävät vielä osapuolten toimivaltaisten päätöksentekoelinten hyväksyntää elokuun aikana.

Finavia on pitkään etsinyt ratkaisua Enontekiön lentoasemalle

Enontekiön lentoaseman kiitotien kunto ja terminaalipalvelut eivät tällä hetkellä täytä Finavian kaupalliselle lentoliikenteelle asettamaa laatutasoa, mikä tarkoittaa sitä, että lentoasemaa ei voida avata nykyisessä kunnossa talvikaudelle 2020‒2021.

Enontekiön lentoaseman tilanne on jo pitkään ollut vaikea, sillä se on yksi Finavian vähäliikenteisimmistä lentokentistä ja säännöllinen reittiliikenne on päättynyt kaksi vuotta sitten. Sesonkiluonteinen ja ilman säännöllisiä aikatauluja toimiva charter-liikenne ei takaa lentoasemalle riittävää matkustajavirtaa toiminnan jatkumisen kannalta kriittisten investointien tekemiseksi.

Finavia kartoitti vuonna 2019 Enontekiön lentoaseman investointitarpeita. Kartoituksen perusteella Enontekiön lentoasemalle tarvittaisiin jatkossa niin suuret investoinnit, että ne eivät ole Finavian näkökulmasta liiketaloudellisesti perusteltuja.