Hoppa över navigering

Finavias färska passagerarstatistik: Flygtrafiken återhämtar sig långsammare än i övriga Europa

Pressmeddelande
Article published
08.09.2020 kl 10:55
Lentokone Helsinki-Vantaan lentoaseman asematasolla länsisiiven edessä.
Helsingfors-Vanda hade i augusti 270 000 passagerare, vilket var 87 procent mindre än i fjol. På andra håll i Europa har minskningen av passagerarantalet varit betydligt mindre

– I juli hade passagerarantalet börjat öka bra men i mitten av augusti minskade antalet klart på grund av de nya strikta reserestriktionerna. Enligt vår bedömning ser höstens situation mörkare ut än augusti. De flygningar som är viktiga för Finlands samhällsekonomi – såsom exportfrämjande och andra arbetsresor samt internationell turism – står stilla. Det finns knappt några förbindelser, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

På Helsingfors-Vanda minskade passagerarantalet i augusti med 87 procent jämfört med fjolåret. De transferresor som stöder tillväxten har nästan helt försvunnit (-93 %). Också fraktvolymen sjönk med 54 procent på Helsingfors-Vanda i augusti.

I augusti reste sammanlagt 328 600 personer via Finavias samtliga flygplatser, vilket var 85 procent mindre än i augusti i fjol. I januari–augusti fanns det sammanlagt 5 621 600 passagerare, vilket är 68 procent mindre än året innan. Minskningen jämfört med januari–augusti i fjol är nästan 12 miljoner (2019: 17 381 100 passagerare).

Mäki är oroad över att Finland, om coronaläget förlängs, riskerar att förlora den goda ställning som Helsingfors-Vanda uppnått som transitflygplats.  

– Det har vi inte råd med. När passagerarantalet är så här lågt förlorar Finland inkomster och arbetsplatser. Flygtrafiken har betydande multiplikatoreffekter på bl.a. turism-, service- och byggbranschen. 

På grund av de strikta reserestriktionerna släpar återhämtningen inom den finländska flygtrafiken efter övriga Europa. I Europa sjönk passagerarantalet i augusti med i genomsnitt 65 procent.

På grund av de strikta reserestriktionerna släpar återhämtningen inom den finländska flygtrafiken efter övriga Europa.

– Under coronatiden borde friare resor än för närvarande vara möjliga, och resor kunde tillåtas upp till en viss gräns med beaktande av riskerna och med ansvarsfull verksamhet, säger Mäki. 

Finavias statistik över flygtrafiken publiceras månatligen på Finavias webbplats.

Information om flygtrafiken

  • Turistbranchen sysselsätter över 140 000 personer i Finland.
  • På Helsingfors-Vanda arbetar 20 000 personer, som är anställda hos cirka 1 500 olika företag.
  • Turismen och flygtrafiken utgör 2,7 % av Finlands bruttonationalprodukt. Efterfrågan på turism i Finland är cirka 16 miljarder euro, vilket är mer än inom skogsindustrin.
  • Antalet passagerare på Finavias flygplatser har minskat med nästan 12 miljoner under januari–augusti jämfört med förra året.
  • Finland hade ännu i januari 200 direkta destinationer runt om i världen. I september finns det ca 40 destinationer.
  • Sysselsättningseffekten av Finavias investeringsprogram, som syftar till att utveckla Helsingfors-Vanda, har hittills varit 15 500 årsverken. 
Rapportering