Hoppa över navigering

Helsingfors-Vanda flygplats fick bra betyg av passagerarna för hur coronaläget beaktades i juli

Article published
18.08.2020 kl 12:22
Archived
Corona virus pictogram
Företag
Finavia samlar kontinuerligt in information och feedback från passagerare på flygstationerna för att kunna utveckla verksamheten. I en enkät som genomfördes i juli gav passagerarna mycket goda omdömen om Finavias åtgärder gällande hälsosäkerhet på Helsingfors-Vanda.

På frågan om huruvida Helsingfors-Vanda flygplats på ändamålsenligt sätt har beaktat det rådande coronavirusläget i sin verksamhet svarade närmare 90 procent av passagerarna att de är av helt eller delvis samma åsikt. De som svarade på enkäten gav positiv feedback på bland annat tillgången på handsprit, Finavias munskyddsrekommendation, goda instruktioner samt iakttagande av säkerhetsavstånd.

– För närvarande får vi en enorm mängd kundfeedback som vi analyserar och använder som underlag för att utveckla vår verksamhet. Det är uppmuntrande att höra att 89 procent av dem som svarade på enkäten anser att våra åtgärder fungerar bra. Under coronaläget har vi haft ett nära samarbete med myndigheter och sakkunniga inom hälsoområdet för att kunna göra vårt allt för att förhindra spridningen av coronaviruset, säger Katja Siberg, direktör med ansvar för kundupplevelse, marknadsföring och kommunikation.

– Detta är ett fantastiskt bevis på att vi gör rätt saker. Jag vill tacka vår personal och alla flygplatsaktörer, med vilka vi tillsammans har erbjudit våra passagerare en flygplats där hälsosäkerheten beaktas väl, säger Ulla Lettijeff, direktör för Helsingfors-Vanda flygplats.

Det vanligaste utvecklingsobjektet från passagerarna var att alla personer på flygplatsen inte använder munskydd. Finavia rekommenderar starkt att alla passagerare ska använda munskydd, men inget egentligt munskyddstvång gäller för passagerarna i terminalerna. Finavia förutsätter att de som arbetar på flygplatsen använder munskydd då de arbetar i kundkontakt. Anvisningen gäller såväl Finavias egna anställda som personal hos andra företag på flygplatsen, om de arbetar med kundserviceuppgifter.

Många extraåtgärder riktade mot passagerare

På grund av coronavirusläget har passagerarprocesserna ändrats och en stor mängd åtgärder och anvisningar för att förhindra spridningen av coronaviruset införts på Helsingfors-Vanda flygplats. För passagerarna syns ändringarna konkret i många detaljer. Hittills har 100 skyddsplexiglas installerats på kundserviceställen och 300 dispensrar för handsprit har placerats i terminalen på Helsingfors-Vanda. På golven finns 2 000 dekaler som påminner om att hålla skyddsavstånd och hittills har över 100 000 munskydd använts. Dessutom har utropen ökats så att till exempel två på varandra följande utrop för passagerare spelas upp för ankommande passagerare. Utropen upprepas med 7 minuters mellanrum, på tre olika språk.

Utöver Finavias och myndigheternas åtgärder betonas passagerarnas ansvar för bland annat hand- och hosthygien och säkerhetsavstånd. Därför har vi sammanställt en minneslista för passagerare, där vi ger anvisningar om trygga handlingssätt med tanke på coronaviruset. Läs mera.

Läs också om koronavirustest för passagerare som kommer till Finland.