Skip navigation

Ankommande passagerare har möjlighet till coronavirustest på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
03.08.2020 kl 10:29
Terveysinfopiste kyltti
OBS! Informationen på denna sida är inte uppdaterad. Vanda stad har den 3 augusti tagit i bruk en hälsorådgivningspunkt på Helsingfors-Vanda flygplats, där ankommande passagerare erbjuds hälsorådgivning och COVID-19 Provtagning.

Hälsorådgivningspunkten finns längs rutten för ankommande passagerare, mellan ankomsthallarna 2A och 2B. Vanda stads hälsorådgivning är öppet dygnet runt.

Det provtagningsställe för coronavirus som nu inrättats är avsett för ankommande passagerare som meddelar om symtom som tyder på corona. Hälsovårdspersonal hänvisar dig till flygplatsens coronavirusprovtagning.

terveysinfopiste terminaalissa

Resenärer som deltagit i coronavirusprovtagning bör därefter hålla sig i frivillig karantän för 10 dygnen, under vilken de ska undvika kollektivtrafik. Efter COVID-19-provtagningen anvisas resenärerna att avlägsna sig från flygplatsen med egen bil eller taxi. Även om resultatet för ett coronatest som tagits på flygplatsen skulle vara negativt hänvisas passageraren till frivillig karantän, om han eller hon kommer från ett land som omfattas av resebegränsningar.

Frivillig karantän rekommenderas om resenären under de senaste 14 dygnen har vistats i eller rest genom ett land som inte befriats från resebegränsningar.

Tester genomförs inte på flygplatsen för att ankommande passagerare och passagerare som snart lämnar Finland ska få ett skriftligt intyg över sitt testresultat.

Res inte om du är sjuk. Gör en symtombedömning på adressen omaolo.fi eller ring hälsovårdscentralen i ditt område, akutmottagningen eller jourhjälpen på numret 116 117, om du misstänker att du har smittats av coronaviruset.

På Finavias övriga flygplatser finns kontaktuppgifter till den lokala hälsomyndigheten i form av broschyrer i ett ställ vid informationsdisken.

Vad har Finavia gjort för att förhindra spridningen av coronaviruset?

På Helsingfors-Vanda flygplats har man aktivt vidtagit många hygien- och säkerhetsåtgärder för att trygga passagerarnas säkerhet. 

Hit hör exempelvis:

  • effektiviserad städning av terminalerna och desinfektion av ytor.
  • distributionen av det material som THL producerat inleddes.
  • vi har klistrat över 2 000 markeringar på golvet som påminner om att hålla avstånd.
  • vi ger anvisningar om coronaviruset i högtalarna med sju minuters mellanrum på tre olika språk. Lyssna på utropen och följ personalens anvisningar.
  • handdesinfektionsmedel finns överallt i terminalen, Finavia har placerat ut över 300 doserare av handdesinfektionsmedel på sina flygplatser.
  • vi har installerat droppskydd vid över hundra kundservicediskar.
  • vi har skaffat över 100 000 munskydd.

Flygresor under coronapandemin

Resa