Hoppa över navigering

Hur påverkar coronaviruset flygresor och Finavias flygplatser?

Article published
16.03.2020 kl 13:51
Archived
Passengers waiting for boarding.
Resa
För att begränsa coronaviruset som spridit sig globalt har Finlands regeringen fastställt att exceptionella åtgärder vidtas.

Uppmärksamhet! Den här artikeln är inaktuell. Gå till sidan: Air travel during COVID-19

Statsrådet beslutade den 4 maj att de rättsliga begränsningarna av gränstrafiken avvecklas från och med den 14 maj 2020 så att det över gränser inom Schengenområdet tillåts arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt annan nödvändig trafik.

Det avråds fortfarande från utlandsresor på fritiden. Inrikesministeriet utarbetar närmare anvisningar för hur gränstrafiken stegvis ska öppnas.

Till den 13 maj 2020, begränsningar i gränsövergång kommer att fortsätta som före:

Ifall av frågor gällande gränsrestriktionerna kan man läsa https://www.raja.fi/sv eller vända sig till Gränsbevakningen, tfn 050 597 2255 kl. 8-18.

Helsingfors-Vanda, Åbo och Mariehamns flygplatser är öppna för internationella flygtrafken.

Gods- och frakttrafiken fortsätter som normalt.

Passagerarinformation på flygplatser

Vi på Finavia gör allt vi kan för att förhindra spridningen av coronaviruset och för att vi ska kunna trygga passagerarnas och personalens välbefinnande. På Helsingfors-Vanda har man sedan januari distribuerat Institutet för hälsa och välfärd THL:s uppdaterade material om coronaviruset. Den senaste uppdateringen gällde karantänsreglerna och syns i stor utsträckning i terminalen och särskilt i lokalerna för bagageutlämningen för ankommande passagerare. THL:s coronamaterial har delats ut över hela flygplatsen och intill utrymningsvägar såsom vid busstationen, taxistationen och tågstationer.

I terminalen för bagageutlämningen för ankommande passagerare finns kontinuerligt kungörelser på finska, svenska och engelska om karantän. I kungörelsen åläggs i enlighet med THL:s anvisningar alla som anländer till Finland från utlandet att undvika att röra sig utanför hemmet och att vara avskilda i 14 dygn från andra människor under förhållanden som motsvarar en karantän. Karantänsinstruktionen finns också på flyginformationsskärmar och digitala skärmar på olika språk.

Även på de flygplatser där det fortfarande är möjligt att bedriva internationell flygtrafik (utöver Helsingfors-Vanda också Åbo och Mariehamn) används kungörelser eller annan handledning som personalen ger om karantän. Alla Finavias flygplatser delar ut THL:s material till passagerarna.

Statsrådets kanslis pressmeddelande:
25.3.2020: Resenärer tas emot av hälsovårdspersonal på Helsingfors-Vanda flygplats

En del av inrikes passagerarflygtrafiken flygs - Finavias nätverksflyplatser hålls öppna.

Enligt nuvarande uppgifter flygs inrikes passagerarflyg till

  • Helsingfors-Vanda
  • Kuopio
  • Mariehamn
  • Oulu
  • Rovaniemi

Situationen kan ändra snabbt, försäkra dig om vad som gäller innan du anländer till flygplatsen. Flygbolagen meddelar om annulleringar och tidtabellsändringar. Länk till Finnairs reseinformation hittas här.

Alla flyg på Helsingfors-Vanda opereras via terminal 2

Torsdagen den 19 mars klockan 00:00 stänger Finavia check-in diskar, bagageavlämningen och all övrig service i terminal 1 på Helsingfors-Vanda flygfält. Detta betyder att alla flyg opereras genom terminal 2. Alla de som ankommer till eller avgår från Finland skall gå genom gränskontrollen.

Fredag den 20 mars stänger även ytterligare en del av non-Schengen området. Beroende av hur situationen fortlöper kan även fler lokaler stängas under de närmaste dagarna och veckorna.

Om du ska hämta en resenär bör du vänta i bilen. Om det är möjligt bör du undvika att gå in i terminalen för att möta resenären där.

Förändringar i tjänster och öppethållningstider på Helsingfors-Vandas flygfält

Även en stor del av tjänsterna stängs. Flygplatsen strävar till att vissa serivce skall hållas öppna, såsom apotek och kiosk. Öppethållningstiderna på dessa service kan vara förkortade, resenärer ombeds att själv kolla dessa på Finavias webbsida.

De flesta restaurangerna på nätverksflygplatserna har stängt för tillfället. Passagerarna får ta med sig vissa matvaror till gateområdet och flygplanet i enlighet med de normala instruktionerna för säkerhetskontroll. Det går också att fylla sin egen vattenflaska på Finavias flygplatser.

Konsekvenser för förhandsreserveringar av parkerings- och loungeplatser vid Helsinfors-Vandas flygplats

  • Om du blir tvungen att avboka en parkering som du bokat på förhand på Helsingfors-Vanda flygplats, kan du avboka den kostnadsfritt senast sex timmar innan bokningen börjar genom att följa länken för avbokning som du fick tillsammans med bokningsbekräftelsen via e-post.
  • Om du blir tvungen att avboka en loungeplats som du bokat på förhand på Helsingfors-Vanda flygplats, kan du avboka den kostnadsfritt senast 24 timmar innan bokningen börjar genom att följa länken för avbokning som du fick tillsammans med bokningsbekräftelsen via e-post.
  • Parkeringsavgiften och/eller avgiften för loungeplatsen återbetalas till dig så snart som möjligt.

Frakt- och godstrafik

Frakt- och godstrafik fortsätter som vanligt vid alla öppna flygplats.

Beredskap och myndigheternas anvisningar

Finavia införde redan i början av februari effektiviserade städningar och placerade ut handdesinfektionsmedel på kundserviceställen. På flygplatserna finns Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar tillgängliga för passagerare och arbetstagare.
Läs hur Finavia har förberett sig för epidemin och vilka metoder som används på flygplatserna.

Anpassningsåtgärder för Finavias flygplatser

På grund av den minskade trafiken har Finavia inlett samarbetsförhandlingar om permitteringar för sin ordinarie personal. Läs pressmeddelandet här.

- Flygtrafiken minskar tillfälligt dramatiskt ochupphör även till viss del. Finavia gör allt som står i vår makt för att spridningen av coronaviruset ska kunna stävjas och för att vi ska kunna trygga personalens och passagerarnas välbefinnande, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

Mäki tillägger att coronasmittan kräver exceptionella åtgärder. Den kraftiga minskningen av trafiken har direkta konsekvenser, inte bara för flygbolagen utan också för Finavias och flygplatsföretagens personal och ekonomi. Mäki tror att Finavias strategi och grundpelarna i verksamheten är starka och tar oss igenom coronakrisen.

Uppdatering 6.5.2020 kl 11.00 Uppdaterad information om statsrådets beslut den 4 maj 2020

Uppdatering 9.4.2020 kl 13.15 Uppdaterad listan om flygplatser som flyger inrikes passagerarflyg

Uppdatering 7.4.2020 kl 12.10 Begränsningar i gränsövergång kommer att fortsätta fram till den 13 maj

Uppdatering 3.4.2020 kl 11.00 Uppdaterad listan om flygplatser som flyger inrikes passagerarflyg

Uppdatering 2.4.2020 kl 13.40 Uppdaterad information om restaurangens öppettider

Uppdatering 26.3.2020 kl 14.40 Rörelsebegränsningarna i Nyland och hur de påverkar flygtrafiken

Uppdatering 26.3.2020 kl 09.00: Länk till Statsrådets kanslis pressmeddelande

Uppdatering 23.3.2020 kl 14.45: Passagerarinformation på flygplatser

Uppdatering 18.3.2020 kl 13:20: Information tillagd om yrkesmässig trafik och länk till gränsbevakningens hemsida

Uppdatering 18.3.2020 kl 13:15: Information tillagd om öppna flygplatser och ändringar om Helsingfors- vanda flygplats

Uppdatering 18.3.2020: Uppdaterad information om tilläggsåtgärder och en länk till gränsbevakningens information

Uppdatering 17.3.2020 kl 16:30: Regeringen informerade den 17.3 att Finland begränsar gränstrafiken från och med torsdag den 19.3 och genom halva april. Nödvändiga arbetsresor samt frakt och godstrafik fortsätter som normalt. Inrikesflygtrafik fortsätter i Finland. Internationell flygtrafik fokuseras under en begränsad tid till Helsingfors-Vanda, Åbo och Mariehamns flygplatser. Vi utreder kontinuerligt vad dessa nya förordningar konkret betyder för våra flygplatser.

Uppdatering 16.3.2020 kl. 18:56: regeringen tillkännager under en presskonferens vad undantagsförhållandena betyder för flygtrafiken.