Skip navigation

Nytt förfarande vid säkerhetskontroll: elektroniska apparater som har ackumulator eller batteri ska tas fram ur väskan före genomlysning

Article published
21.02.2020 kl 14:58
Two women at a security control area at Helsinki Airport
Finavia ändrar förfarandet vid säkerhetskontroll för att göra processen smidigare. Passagerare ombes ta ut alla elektroniska apparater som har ackumulator eller batteri ur handbagaget innan de går till säkerhetskontrollen. Apparaterna ska läggas i de lådor som finns att få vid linjen.

– När passageraren tar ut till exempel rakapparaten från handbagaget på förhand är det inte längre nödvändigt att gräva fram den ur väskan efter genomlysningen. Hela processen blir snabbare, då behovet att gräva i väskor och göra nya kontroller minskar, säger Finavias riskhanteringsdirektör Juha-Pekka Pystynen.

Det finns mer elektronik i handbagaget än tidigare, och därför medför ett smidigt förfarande för genomlysning av elektroniska apparater den största förbättringen i säkerhetskontrollsprocessen.

– Det nya förfarandet gäller alla elektroniska apparater som har batterier. I fortsättningen ska passagerarna utöver telefoner, datorer och kameror också lägga till exempel sina rakapparater och eltandborstar i lådorna på linjen, fortsätter Pystynen.

Till följd av reformen ska elektronisk utrustning som har ackumulator eller batteri tas fram ur väskan. Även personliga hygienprodukter såsom eltandborstar och rakapparater ska tas fram ur väskan. De får dock bli kvar i sin egna etuier, höljen eller påsar.

Det nya förfarandet infördes på Helsingfors-Vanda flygplats den 21 februari 2020. Förfarandet gäller inte säkerhetskontrollen för transferpassagerare.

Passagerarna kan handla på samma sätt även på Finavias andra flygplatser eftersom detta underlättar genomförandet av säkerhetskontrollen överallt.

Så här förbereder du dig för säkerhetskontrollen

Så här packar du bagaget rätt

Uppdaterad 4.3.2020: Förfarandet gäller inte säkerhetskontrollen för transferpassagerare. Det nya förfarandet gäller alla elektroniska apparater som har ackumulator eller batteri.

Resa