Hoppa över navigering

Renovering för drygt 10 miljoner euro på Jyväskylä flygplats är färdig – skinande ny landningsbana

Pressmeddelande
Article published
14.09.2020 kl 12:36
Picture of a runways with lit runways lights
Ansvar
Finavias stora investering i Jyväskylä flygplats har slutförts. Genom att utveckla flygplatsen strävar man efter nollutsläpp och smidigare trafik i framtiden.

– Finavia har under de senaste åren investerat sammanlagt nästan 15 miljoner euro i Jyväskylä flygplats. Flygtrafiktjänsterna har utvecklats bland annat genom att man byggt en ny underhållshall och uppdaterat det underhållsmateriel som använder förnybara bränslen till modernare versioner. Genom totalrenoveringen av landningsbanan och uppställningsplattan som nu slutförts kan vi säkerställa en smidig flygtrafik långt in i framtiden, berättar regiondirektör Mari Nurminen från Finavia i Mellersta och östra Finland.

Nurminen uppger att Finavias senaste investering i totalrenoveringen av Jyväskylä flygplats kostade 11 miljoner euro. Arbetena omfattade asfaltering av start- och landningsbanan samt den uppställningsplatta som fungerar som rull- och parkeringsområde för flygplan på ett område som är cirka 300 000 kvadratmeter. Dessutom ska Finavia skapa ett nytt elnät och ett instrumentlandningssystem (Instrument Landing System ILS).

I enlighet med Finavias klimatprogram bytte man ut också landningsbanans belysningssystem mot energieffektiv LED-teknik. Under entreprenaden bytte man ut bland annat 250 lampor på landningsbanan och drog 25 000 meter nya kablar. Totalrenoveringen av landningsbanan sysselsatte upp till hundra personer i veckan.

– Det är viktigt för oss att minska på utsläppen från flygplatsverksamheten. Alla Finavias flygplatser uppnådde koldioxidneutralitet redan för över ett år sedan. Vårt framtida mål är att uppnå nollutsläpp. Det är klart att Finavia i sina beslut betonar ansvarsfulla teknikval och lösningar som stödjer miljöskyddet i anslutning till byggande, underhåll och reparation av flygplatser, säger Nurminen.

Tack vare det snabbt framskridna byggandet kunde Finavia ta i bruk en del av landningsbanan redan i början av augusti när renoveringen var i slutskedet. Detta möjliggjorde bland annat att Försvarsmakten kunde fortsätta sin verksamhet redan innan renoveringen slutfördes. Landningsbanan togs helt i bruk den 29 augusti 2020.