Skip navigation

Reserestriktionerna ändras från och med den 19.9

Article published
16.09.2020 kl 09:10
Ett flygplan på landningsbana
Regeringen har meddelat om nya ändringar i reserestriktionerna som gäller Finland. De första ändringarna träder i kraft den 19 september. Från och med den 23 november underlättas resandet ytterligare. Då är avsikten att ta i bruk en modell som bygger på förhandstestning av corona i stället för landspecifika begränsningar.

Länder som omfattas av normalt resande och av reserestriktioner från och med den 19.9

Normalt resande är möjligt mellan Finland och Island, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Lichtenstein och Cypern samt för invånare i Australien, Kanada och Japan som reser från sitt hemland till Finland. Resandet har redan sedan förut varit fritt mellan Finland, Estland, Litauen, Lettland och Slovakien.

De slopade begränsningarna innebär att allt resande är tillåtet mellan dessa länder och att resenärer inte behöver hålla sig i frivillig karantän då de kommer till Finland.

Inreserestriktioner införs på nytt för Italien och Ungern. Se hela listan över länder som omfattas av begränsningar på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Fritidsresor rekommenderas inte mellan Finland och länder som omfattas av resebegränsningar. En resenär som anländer till Finland från dessa länder rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn. Inresande kan även hänvisas till coronatest eller ordineras karantän av en läkare. Anvisningar för inresa finns på THL:s webbplats.

Resenärer som reser från Finland eller anländer till Finland får ytterligare information av Finavias checklista för passagerare.

Resande från och med 23.11.2020

Resandet underlättas från och med den 23 november 2020, då en modell som bygger på förhandstestning vid inresa tas i bruk i stället för begränsningar. Resandet återgår så gott som helt till det normala, då gränskontrollerna mellan Schengen-länderna slopas.

Mer information om den nya inresemodellen finns på statsrådets och Gränsbevakningsväsendets webbplatser. Övergångsperioden för den nya modellen börjar den 1 oktober 2020.

Nytt gränsvärde för reserestriktionerna

Regeringen har satt ett nytt gränsvärde för incidensen av coronaviruset. Om det inte har konstaterats fler än 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer i landet under de senaste 14 dygnen, kan inresebegränsningarna slopas för landet i fråga.

Sjukdomssituationen ses över en gång per vecka, vilket kan leda till förändringar i begränsningarna för olika länder.

Vi uppdaterar detta meddelande när vi får närmare uppgifter.

Se även hur corona påverkar flygresandet

Resa