Skip navigation

Checklista för passagerare – Kontrollera dessa innan du anländer till flygplatsen

Article published
27.05.2020 kl 10:11
Kaksi matkustjaa turvatarkastuksessa maskit naamalla
Coronaviruset har påverkat resandet och medfört många förändringar på flygplatserna.

Via denna länk kommer du till en sida där vi har samlat instruktioner till flygpassagerare och vanliga frågor.

Resenärernas säkerhet är av högsta prioritet för Finavia. Vi har vidtagit många åtgärder för att upprätthålla hälsosäkerheten på våra flygplatser.

Vi hoppas at du följer anvisningar när du reser via Finavias flygplatser.

Kom ihåg

När du reser utanför Finlands gränser kom ihåg att kontrollera destinationslandets resebegränsningar och av ditt flygbolag eventuella krav på coronatest.

Minneslista för flygpassagerare

Ladda ner THL:s app Coronablinkern i din telefon, med den får du information om du eventuellt har exponerats för coronaviruset.

Resa