Hoppa över navigering

Passagerare: Kontrollera dessa innan du anländer till flygplatsen

Article published
27.05.2020 kl 10:11
Perhe matkustaa
Resa
Coronaviruset har påverkat resandet och medfört många förändringar på flygplatserna.

Finavia har samlat instruktioner till flygpassagerare och vanliga frågor.

Hälsosäkerheten är av högsta prioritet för oss. Under coronapandemin har vi utvecklat funktionerna på våra flygplatser samt satsat på nya åtgärder och tjänster för att det ska vara tryggt och säkert att arbeta på och resa från våra flygplatser även under Covid-19-tiden. Läs mera.

Kom ihåg

  • När du reser utanför Finlands gränser kom ihåg att kontrollera destinationslandets resebegränsningar och av ditt flygbolag eventuella krav på coronatest.
  • Observera att en del flygbolag kräver ett negativt coronatest i pappersform och på det språk som fastställs av destinationslandet. Skriv vid behov ut testintyget i förväg, före ankomsten till flygplatsen.
  • FINENTRY är en digital tjänst vars syfte är att göra det smidigare att resa till Finland och boka tid till coronavirustest i samband med inresa.
  • Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.
  • Utrikesministeriets resemeddelanden finns här.
  • Minneslista för flygpassagerare
  • Ladda ner THL:s app Coronablinkern i din telefon, med den får du information om du eventuellt har exponerats för coronaviruset.