Skip navigation

Reserestriktionerna förändras och karantän- och isoleringstiden förkortas 12 oktober

Article published
09.10.2020 kl 12:46
Flygplan i Helsigfors-Vanda flygplats
Inreserestriktionerna införs på nytt i trafiken mellan Finland och Cypern, Lettland och Liechtenstein i den 12 oktober. Karantän- och isoleringstiden i anslutning till corona förkortas.

Regeringen meddelade tidigare i september att resandet underlättas ytterligare från och med den 23 november. Då är avsikten att ta i bruk en modell som bygger på förhandstestning av corona i stället för landspecifika begränsningar.

Se listan över länder som omfattas av begränsningar på Inrikesministeriets webbplats.

Karantänrekommendationerna 1.10.-22.11.2020

Karantän- och isoleringstiden i anslutning till corona förkortas; ändringarna i anvisningarna träder i kraft måndagen den 12 oktober 2020. Frivillig karantän förkortas från 14 till 10 dagar.

Frivillig karantän rekommenderas om resenären under de senaste 14 dygnen har vistats i eller rest genom ett land som inte befriats från resebegränsningar. Från och med 1.10.2020 kan du förkorta den frivilliga karantänen:

Finska medborgare och personer bosatta i Finland: Frivillig karantän rekommenderas om resenären under de senaste 14 dygnen har vistats i eller rest genom ett land som inte befriats från resebegränsningar. I Helsinfors-Vanda flygplats gå till hälsorådgivningspunkten som finns längs rutten för ankommande passagerare, mellan ankomsthallarna 2A och 2B.

Du kan förkorta karantänen genom att göra ett coronatest genast när du anländer till Finland (i Helsinfors-Vanda flygplats) och ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om resultatet av båda testerna är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Alla andra, när resan i Finland är under 72 timmar: Om en person vid ankomsten till landet har ett mindre än 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest och personen vistas i landet mindre än 72 timmar, behövs inget andra test eller frivillig karantän.

Alla andra, när resan i Finland är över 72 timmar: Frivillig karantän rekommenderas om resenären under de senaste 14 dygnen har vistats i eller rest genom ett land som inte befriats från resebegränsningar.

Om du inte har ett mindre än 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest, rekommenderar vi frivillig. Du kan förkorta karantänen genom att göra ett coronatest genast när du anländer till Finland (i Helsingfors-Vanda flygplats) och ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om resultatet av båda testerna är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Mera information

Resenärer som reser från Finland eller anländer till Finland får ytterligare information av Finavias checklista för passagerare.

Mer information om den nya inresemodellen finns på statsrådets och Gränsbevakningsväsendets webbplatser och Inrikesministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet: Inreserestriktioner och hälsoåtgärder i Finland 1.10–22.11.2020 .

Nytt gränsvärde för reserestriktionerna

Regeringen har satt ett nytt gränsvärde för incidensen av coronaviruset. Om det inte har konstaterats fler än 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer i landet under de senaste 14 dygnen, kan inresebegränsningarna slopas för landet i fråga.

Sjukdomssituationen ses över en gång per vecka, vilket kan leda till förändringar i begränsningarna för olika länder.

Resa