Hoppa över navigering

Den nya beläggningen på Joensuu flygplats landningsbana är färdig

Pressmeddelande
Article published
09.07.2021 kl 08:53
Joensuun lentoaseman kiitotie ja rivi kiitotievaloja
Flygplatsbolaget Finavia har slutfört en renovering av landningsbanan på Joensuu flygplats som kostat en miljon euro. Den nya beläggningen förlänger landningsbanans livslängd.

Renoveringen av landningsbanan på Joensuu flygplats har slutförts. Flygplatsbolaget Finavias investering på en miljon euro kommer att förlänga landningsbanans livslängd och göra det möjligt för flygbolagen att fortsätta sina flygningar till Joensuu.

– Vi är glada över att vi kunde genomföra renoveringen av landningsbanan denna sommar. Tack vare renoveringen kommer vi även i fortsättningen att kunna erbjuda flygbolagen en utmärkt miljö på Joensuu flygplats, säger Mari Nurminen, Finavias regionchef för Östra och Mellersta Finland.

Under renoveringen får den 2 500 långa landnings- och rullbanan ny beläggning på ett cirka 13 hektar stort område. Samtidigt genomfördes även andra reparations- och underhållsarbeten.

Utöver den nya beläggningen utfördes även markbyggnadsarbeten på skyddsområden i landningsbanans ändar. Tekniskt förebyggande underhåll utfördes inom flygtrafikområdet, såsom renovering av landningsbanans ljusstyrningssystem och renovering av värmedistributionsnätet.

– Arbetet med den nya beläggningen av landningsbanan gick bra och vi kunde öppna flygplatsen planenligt torsdagen den 8 juli.

Reguljärtrafiken på Joensuu flygplats återupptogs efter ett flyguppehåll till följd av coronapandemin den 10 maj, när det svenska flygbolaget Amapola AB började flyga till Helsingfors. Enligt nuvarande uppgifter kommer bolaget att flyga till utgången av år 2021.

Företag