Hoppa över navigering

Finavia förnyar landningsbanans ytbeläggning på Mariehamns flygplats

Pressmeddelande
Article published
26.01.2021 kl 10:15
Mariehamn flygplats
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavia investerar fem miljoner euro i renovering av Mariehamns flygplats. Renoveringen omfattar bland annat ny ytbeläggning samt nytt banljussystem för landningsbanan.

Investeringen tryggar förutsättningarna för flygtrafik till och från Åland långt in i framtiden. I planeringen och verkställandet av renoveringen har Finavias miljöpolicy beaktats. Samtliga Finavias flygplatser har varit koldioxidneutrala sedan 2019. Följande målsättning är netto noll utsläpp.

- Jag är särskilt glad för att miljöaspekterna är beaktade i renoveringen. Vi byter ut befintliga lampor längs landningsbanan till energieffektiva led-lampor. Det tar oss ett steg närmare vår följande miljömålsättning. Vi förnyar även vår tankningsstation så vi smidigt kan tanka förnybara drivmedel i flygplatsens fordon, säger flygplatschef Tanja Sabel från Finavia.

Finavia sanerar Mariehamns flygplats dagvattenbrunnar och ledningsnätet. Detta säkrar hanteringen av avrinningsvattnet från flygplatsen även framöver.

Flygen på paus 16.5.-3.7.2021

Renoveringen av Mariehamns flygplats tar i sin helhet tre månader: renoveringsarbetet inleds i början på april och avslutas i början på juli. Det omfattande renoveringsarbetet kräver att landningsbanan stängs i sju veckor 16.5.-3.7.2021. Under den perioden förnyar Finavia landningsbanans ytbeläggning, byter ut flygplatsens elcentral, förnyar elmatningen, landningsbanans banljussystem samt förbättrar landningsbanans kant- och säkerhetsområden.

Akuta patienttransporter flygs under hela renoveringsperioden med helikopter. Andra patienttransporter samt post transporteras med färjor.

- Renoveringstidpunkten är noggrant övervägd. Arbetet görs under försommaren när passagerarmängderna normalt är mindre än på sensommaren. På grund av Coronapandemin kommer passagerarmängden sannolikt att vara mindre än vanligt under försommaren i år, säger Sabel.

I verkställandet av renoveringen har Tall Ships Race eventet som ordnas i juli i Mariehamn beaktats. Renoveringen blir färdig lämpligt till dess och fram för allt står Mariehamns flygplats klar för att välkomna nationella och internationella resenärer under jubileumsåret inför Ålands Självstyrelses 100 årsdag den 9 juni 2022.

Mariehamns flygplats har reguljärflygtrafik till Helsingfors, Stockholm och Åbo. År 2019 hade Mariehamns flygplats 54 flyg i veckan, under Coronaåret 2020 var det 30 flyg per vecka.