Hoppa över navigering

Finavia investerar ännu mer i en smidigare trafik och miljöskydd på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
12.05.2021 kl 08:26
Helsinki Airport in the summer
Ansvar
Finavia renoverar området för flygtrafik på Helsingfors-Vanda flygplats sommaren 2021 för sju miljoner euro. Målet är att säkerställa att verksamheten på taxibanan och plattan löper smidigt för flygplanen samt att förbättra hanteringen av dagvattnet (smält- och regnvatten).

– Vi drar nytta av att trafikmängderna har minskat på grund av pandemin och utför reparationer på områden som nu är lättare att renovera jämfört med om trafiken hade legat på en normal nivå. Inverkan på trafiken och hanteringen av flygbuller minskar också, säger Jani Elasmaa på Finavia, ansvarig chef för funktionerna på landningsbanorna och plattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Renoveringsarbetet pågår hela sommaren. Under renoveringen repareras taxibanornas och plattans beläggning, flygplanens uppställningsplatser och dagvattenledningsnätet. Arbetet utförs på området för flygtrafik, vilket innebär tillfälliga förändringar i användningen av landningsbanorna samt i flygplanens taxning och parkering.

– Renoveringen inleddes tidigt på våren och kommer att fortsätta långt in på hösten. De största arbetena görs på sommaren 31.5–26.8.2021 i två olika etapper. Den första etappen som infaller i juni–juli har störst i inverkan på trafiken. Då är endast en landningsbana i bruk dagtid, säger Elasmaa.

Hur påverkas flygtrafiken av renoveringen?

Under den första etappen 31.5–3.8.2021 är endast en landningsbana i bruk dagtid. För avgående flyg och landningar används landningsbana 3 (22R/04L) klockan 06–00. Landningsbana 1 (04R-22L) och landningsbana 2 (15-33) används då för taxning. Alla landningsbanor är öppna för avgående flyg och landningar på natten klockan 00–06.

Den andra etappen infaller 16–26.8.2021 och då är landningsbana 3 (22R/04L) stängd i tio dagar. För avgående flyg och landningar används landningsbana 1 (04R-22L) och landningsbana 2 (15-33).

Hur förändras bullerhanteringen?

– Det är fortfarande betydligt färre flygningar än normalt på grund av pandemin och därför påverkar inte förändringarna i användningsprinciperna för start- och landningsbanorna bullerhanteringen lika mycket som vid normal trafik, säger Finavias chef för hållbar utveckling Mikko Viinikainen.

I juni–juli är bullersituationen normal nattetid. På dagen, då endast landningsbana 3 används, kan det förekomma mer flygbuller än vanligt i riktning mot Kervo och Tusby.

I augusti, då landningsbana 3 är stängd, avgår flygen från landningsbana 1 när det blåser från väst och söder. Rutterna för avgående flygplan kommer då att avvika något från det normala i riktning mot Västra Vanda och Esbo. På motsvarande sätt används endast landningsbana 1 för landningar vid nordlig och östlig vind.

Viinikainen rekommenderar Finavias WebTrak-tjänst för den som vill följa trafiken på Helsingfors-Vanda flygplats och få detaljerad information om flygen. Det går också att sända in frågor med formuläret för kontaktbegäran.

Läs mer

Så här hanteras bullret från flygplanen på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavias miljöarbete (pdf)