Hoppa över navigering

Flygplatserna tystnade under 2020 – antalet passagerare minskade med 20 miljoner

Pressmeddelande
Article published
14.01.2021 kl 09:13
Archived
Pysäköintyjä koneita Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Företag
Antalet passagerare på Finavias flygplatser år 2020 blev rekordartat litet på grund av coronaepidemin. Under 2020 hade flygplatserna totalt 6 400 583 passagerare, vilket är nästan 20 miljoner färre än året innan. Passagerarantalet minskade med 75 procent jämfört med 2019.

– 2020 började flygtrafiken väldigt livligt, som den brukar. I januari och februari kunde vi ännu se en ökning med två procent i antalet resenärer. I mars avbröt den globala coronapandemin flygtrafikens tillväxt och antalet passagerare rasade. Under årets lopp blev det klart att situationen inte kommer att förändras snabbt, berättar Petri Vuori, ansvarig chef för Finavias försäljning och ruttutveckling.

Under 2020 reste totalt 5 miljoner (2019: 21,9) passagerare från Helsingfors-Vanda, varav 4 miljoner var internationella resenärer. Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda minskade med totalt 77 procent jämfört med året innan. Den internationella transittrafiken, som under de senaste åren har möjliggjort flygplatsens snabba tillväxt, minskade med 80 procent. Antalet passagerare som transiterade till internationella flyg blev 713 000 (3 571 900). Senast Helsingfors-Vanda hade ett så litet antal passagerare var på 1980-talet.

På landskapsflygplatserna minskade antalet passagerare med totalt 68 procent och var 1,3 miljoner. De direkta internationella flygrutterna till landskapen avbröts på många flygplatser, vilket ledde till att antalet internationella passagerare minskade med 72 procent och var 334 650. Den inhemska trafiken på Lapplands flygplatser piggade upp det annars svaga året en aning. Flygplatserna i Kajana, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå, Jyväskylä och Joensuu var stängda under en del av året på grund av coronan.

-- 2020 var ett mycket exceptionellt år för flygtrafiken i och med att passagerarantalet rasade, och situationen blir inte bättre än. Vi tror ändå starkt på att resandet igen kommer att öka när coronan behärskas på en global nivå. I nuläget koncentrerar vi oss på att garantera tryggt och smidigt resande samt på att slutföra investeringsprogrammet för Helsingfors-Vanda, berättar Vuori.

Statistiksammanfattning och utvecklingen av antalet passagerare 2020

Passagerare på Finavias flygplatser totalt

6 400 583

-75 %

Passagerare på Helsingfors-Vanda

5 053 134

-77 %

Internationella transitpassagerare på Helsingfors-Vanda

713626

-80 %

Mängden frakt på Finavias flygplatser totalt

145 548

-38 %

Mängden frakt på Helsingfors-Vanda

141332

-38 %

Antalet kommersiella flyg på Finavias flygplatser totalt

93640

-63 %

Antalet kommersiella flyg på Helsingfors-Vanda

69 287

-64 %

Gå till lentoliikennetilastot sidan (på finska)