Hoppa över navigering

Helsingfors-Vandas non-Schengenområde beviljades det uppskattade ansvarscertifikatet

Article published
29.10.2021 kl 11:49
Helsinki-Vantaan lentoaseman Aukio sinisessä värityksessä
Människor & Luftfart
Finavia har tilldelats det internationella BREEAM-certifikatet som bevis på utvecklingsprogrammets övergripande ansvarsarbete vad gäller utbyggnaden av området för långdistansflyg. Aukio och den västra piren uppnådde certifikatets höga excellent-nivå.

‒ Ansvarsfullhet är ett mycket viktigt mål för hela utvecklingsprogrammet. Den definierar allt vi gör, såsom planering, konstruktion, samarbete och underhåll. Vi är glada att Aukio och den västra piren uppnådde de uppsatta ansvarsmålen, säger Henri Hansson, teknisk direktör på Finavia.

Finavia fick särskilt bra betyg för projektledning, energilösningar, markanvändning och ekologiska aspekter. Även avfallshanteringen fick ett bra resultat i bedömningen.

BREEAM är en internationell metod som används för att bedöma projekts övergripande ansvarsfullhet. Utöver miljöansvaret för infrastruktur och byggnader beaktas också det sociala och ekonomiska ansvaret.

Utöver den västra piren och Aukio omfattar utbyggnaden av området för långdistansflyg även den södra piren, som redan tidigare beviljats ett motsvarande certifikat på excellent-nivå.

‒ Vi är stolta över att kunna erbjuda passagerarna terminallokaler i världsklass som genomförs på ett ansvarsfullt sätt.

Investering i området som betjänar non-Schengen-flyg och -passagerare

Den viktigaste målsättningen för utbyggnaden av området för långdistansflyg som hör till utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats är att stödja flygplatsens ställning som en betydande knutpunkt för fjärrtrafik och utveckla servicenivån. Att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen har också varit centrala aspekter av planeringen av utvecklingsprogrammet.

De solkraftverk som byggts på terminalens tak producerar förnybar energi, och med hjälp av automatik har man kunnat effektivisera belysningens energiförbrukning avsevärt.

BREEAM-certifikatet beviljas av Building Research Establishment (BRE) Global Ltd, som grundades på 1920-talet i Storbritannien och har som mål att utveckla den byggda livsmiljön. Det beaktar projektens livscykel vid bedömningen av ansvarsnivån, från planering till byggande och från slutförande av arbeten till ibruktagande. Enligt BRE förbättrar lokalerna som beviljats certifikatet välbefinnandet och stöder ansvarsfull användning av naturresurser.

Läs mer

Tillbyggnaden för fjärrtrafik på Helsingfors-Vanda flygplats är helt klar | Finavia