Hoppa över navigering

Inlägget: Kvinnorna är väl representerade i ledningen

Article published
19.03.2021 kl 09:00
Finavian henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen
Ansvar
Likabehandling är utgångspunkten för Finavias verksamhet. Vårt mål är att det ska gå bra att arbeta på Finavia oavsett kön och ålder. Vi har arbetat aktivt för jämställdhet i flera decennier, skriver Finavias personalchef Kaarina Soikkanen.

Vi måste utnyttja allas kompetens och de bästa resurserna, om vi vill bli framgångsrika. Inom en mansdominerad bransch är det särskilt viktigt att arbeta långsiktigt för jämställdhet i arbetsliv. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Antalet kvinnor har ökat kontinuerligt hos Finavia under de senaste fem åren. För närvarande är cirka 30 procent av Finavias anställda kvinnor. Enligt Finavias senaste undersökning från år 2019 är lönejämställdheten bättre på Finavia än genomsnittet. Kvinnans euro är 91 cent på Finavia, medan den i genomsnitt är 84 cent i Finland. Andelen kvinnor som deltar i utbildningsdagar som ordnas av arbetsgivaren har ökat. Det här gör att vi kan känna oss stolta.

Vi på Finavia främjar jämställdheten genom att i mån av möjlighet jämna ut könsfördelningen, göra det lättare att kombinera arbete och familjeliv och se till att alla mår bra och orkar på jobbet. På Finavia styrs likabehandlingen av arbetstagarna av etiska principer, bolagets personalpolitik och planen för jämställdhet och likabehandling som uppdateras vartannat år. I denna plan görs en överenskommelse med personalens representanter om planens målsättningar.

Det kontinuerliga arbetet för jämställdhet på Finavia är en viktig del av främjandet av den normala arbetshälsan och bolagets värderingar. Vi följer aktivt lönejämställdheten och könsfördelningen samt säkerställer att sökande behandlas lika vid rekryteringar.

Jämställdhetsarbetet görs i vardagen

För att vi ska få ett arbetsliv som är jämställt på riktigt, måste alla få göra sin röst hörd. I ledningsgruppen för Finavia är en tredjedel kvinnor, dvs. proportionellt sett lika många som i personalen. Av totalt sju representanter i Finavias styrelse är tre kvinnor.

Det finns kvinnor i ledningen både för nätverksflygplatserna och för affärsverksamheterna. På chefsnivå är cirka 30 procent kvinnor. Kvinnornas andel bland cheferna har ökat i jämn takt under de senaste åren. Denna mångfald stödjer utvecklingen av bolagets ansvarsfullhet och affärsverksamhet samt ger nya perspektiv.

Jämställdhet är emellertid inte ett procenttal, den är en inställning som vi alla måste slå vakt om för att det ska vara trevligt att komma till jobbet varje morgon. Det verkliga arbetet för jämställdheten gör vi varje dag gång på gång då vi tar hänsyn till andra, värdesätter varandras åsikter, stannar upp för att lyssna och hjälper kollegor över enhetsgränserna. Det är framför allt små handlingar som vi alla gör i vardagen.

De är viktiga för att vi tillsammans ska kunna skapa bra arbetsdagar, arbetsår och långa karriärer för alla oavsett kön. Jag hoppas att den utmärkta serviceinställning som vi visar våra kunder också ska förmedlas vidare till kollegorna som vi tillbringar merparten av dagen tillsammans med. Det är upp till var och en av oss vilket slags Finavia vi vill bygga.