Ohita navigaatio

Puheenvuoro: Naiset hyvin edustettuina johtoportaassa

Artikkeli julkaistu
19.03.2021 klo 09:00
Finavian henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen
Vastuullisuus
Tasa-arvoinen kohtelu on Finavialle toiminnan lähtökohta. Tavoitteenamme on, että Finaviassa on hyvä tehdä töitä sukupuolesta ja iästä riippumatta. Olemme tehneet aktiivista tasa-arvotyötä jo kymmeniä vuosia, kirjoittaa Finavian henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen.

Menestymme vain, kun meillä on käytössä kaikkien kyvyt ja parhaat resurssit. Miesvaltaisella alalla pitkäjänteinen työ tasa-arvoisen työelämän eteen on erityisen tärkeää. Se on vielä kesken, mutta olemme hyvässä vauhdissa.

Naisten määrä on lisääntynyt Finavialla viimeisen viiden vuoden ajan koko ajan. Tällä hetkellä Finavian työntekijöistä noin 30 prosenttia on naisia. Finavian viimeisimmän vuoden 2019 selvityksen mukaan palkkatasa-arvo toteutuu Finavialla keskimääräistä paremmin. Naisen euro on Finavialla 91 senttiä, kun se Suomessa on keskimäärin 84 senttiä. Työnantajan järjestämissä koulutuspäivissä naisten osuus on myös noussut. Voimme olla tästä syystä ylpeitä.

Edistämme Finavialla tasa-arvoa tasaamalla mahdollisuuksien mukaan yksiköiden sukupuolijakaumaa, helpottamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tukemalla työssäjaksamista. Työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua Finaviassa ohjaavat eettiset periaatteet, yhtiön henkilöstöpolitiikka ja sekä joka toinen vuosi päivitettävä tasa-arvosuunnitelma, jossa sovitaan tasa-arvosuunnitelman tavoitteet yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Jatkuva tasa-arvotyö on Finaviassa olennainen osa normaalin työhyvinvoinnin ja yhtiön arvojen toteuttamista. Seuraamme aktiivisesti palkkojen tasapuolisuutta ja sukupuolijakaumaa, sekä varmistamme myös rekrytointien kohdalla hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Tasa-arvotyö työ tehdään arjessa

Jotta työelämästä tulisi aidosti tasa-arvoista, meidän on saatava kaikkien ääni kuuluviin. Finavian johtoryhmässä naisia on samassa suhteessa kuin henkilöstössä, kolmasosa. Finavian hallituksen seitsemästä edustajasta naisia on kolme.

Naisia on myös verkostolentoasemien kuin liiketoimintojenkin johdossa. Esimiestasosta noin 30 prosenttia on naisia. Naisten osuus esimiesten keskuudessa on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Tämä monimuotoisuus tukee vastuullisuuden ja yhtiön liiketoiminnan kehittämistä sekä antaa uusia näkökulmia.

Tasa-arvo ei ole kuitenkaan prosenttiluku: se on asenne, jota meidän kaikkien pitäisi vaalia, jotta töihin olisi mukava tulla aamulla. Todellinen työ sen eteen tehdään joka päivä uudelleen, kun otamme muut huomioon, arvostamme toistemme mielipiteitä, pysähdymme kuuntelemaan ja autamme työkavereita yli osastorajojen. Se on ennen kaikkea pieniä tekoja arjessa meiltä kaikilta.

Ne ovat tärkeitä, jotta voimme yhdessä rakentaa hyviä työpäiviä, työvuosia ja kokonaisia pitkiä työuria kaikille sukupuolesta riippumatta. Toivon, että erinomainen palveluasenne, jota osoitamme asiakkaille, välittyy myös toisille työkavereille, joiden kanssa vietämme leijonanosan päivästä. On meistä kaikista kiinni, millaista Finaviaa rakennamme.