Hoppa över navigering

Passagerarens ansvar för hälsan framhävs framöver – med Finentry snabbare in i landet

Article published
12.07.2021 kl 10:18
Nainen kävelee lentoasemalla vetäen laukkua.
Den inresemodell som träder i kraft måndagen den 12 juli betonar passagerarens ansvar. Kontrollerna vid de inre gränserna kommer att fortsätta parallellt.

I och med lagändringen har passagerare från den 12 juli lagligt ansvar för att utreda vad som krävs av dem vid ankomsten till landet, uppger Vanda stad i sitt pressmeddelande.

Passagerare ska själva söka sig till ett coronatest i en eller två faser, om de inte har intyg som befriar dem från det. Om passagerare anländer till Finland från ett högriskland utan intyg kan de hänvisas till hälsokontroll.

Vanda stad ansvarar för hälsokontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats och dess coronavirustest är avgiftsfritt.

Om passageraren inte har några vaccinationer eller ett negativt coronavirusintyg ska hen genomgå det första testet så snart hen anländer till landet och det andra testet mellan 72 och 120 timmar därefter.

Om en passagerare har fått ett coronavaccin minst två veckor tidigare eller har ett negativt testintyg ska hen endast genomgå det senare testet.

Den som fått full vaccinationsserie behöver inte genomgå testet när det har gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen.

Vanda utför hälsokontroller också som stickprov

Allteftersom kraven för hälsokontroller ändras kommer kontrollerna vid de inre gränserna att fortsätta. Samtidigt gäller två separata modeller som styr inresan.

Definitionen av riskland har varit 25 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Definitionen blir strängare på grund av lagändringen och social- och hälsovårdsministeriets förordning i anslutning till den. I fortsättningen definieras en allt större del av passagerarna som passagerare från riskländer, eftersom gränsen ändrades till över 10 sjukdomsfall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Hittills har alla passagerare som anländer från riskländer hänvisats till en hälsokontroll. Vanda stad uppgav i sitt pressmeddelande att hälsokontroller i fortsättningen kan göras också på basis av en riskbedömning och genom stickprov.

Passera kön med Finentry

Användningen av Finentry-tjänsten kommer att göra ankomsten till Finland betydligt snabbare. Genom att registrera sig i Finentry-tjänsten får passageraren anvisningar om nödvändiga coronavirustester och kan boka en tid för testning.

Det lönar sig att göra detta redan i avreselandet. Efter att ha gjort detta får passageraren ett sms till sin mobiltelefon, med vilken passageraren slipper hälsokontroller på flygplatsen. Passagerare kan alltid, om de så önskar på flygplatsen genomgå ett coronavirustest.

Finavia öppnar måndagen den 12 juli terminal 1 på grund av det extra utrymme som hälsosäkerhetsprocesserna kräver och på grund av en liten ökning av passagerarantalet. Utöver avgångs- och ankomsthallar öppnar Finavia ytterligare utrymmen för passagerare vid gateområdet.

Finavia har sedan ingången av 2020 intensifierat kommunikationen till passagerarna om hygienanvisningar, effektiviserat rengöringen av ytor på flygplatser och ändrat passagerarprocesserna för att de gällande kraven ska kunna uppfyllas.

Läs mer

Flygresor under coronapandemin

Hälsosäkerhet är en del av Finavias ansvarstagande

Resa