Hoppa över navigering

Taxiarrangemangen på flygplatserna i Rovaniemi och Uleåborg ändras 1.1.2022

Article published
13.12.2021 kl 11:06
Lasinen seinä ja metallisia pystytolppia rakennuksen ulkoseinässä.
Resa
Finavia har tecknat avtal med två taxibolag som kommer att erbjuda taxitjänster på Uleåborgs och Rovaniemis flygplatser från och med den 1 januari 2022. Finavia strävar efter att förbättra tillgången på taxibilar särskilt under de mest och minst trafikerade tiderna.

– Vi har konkurrensutsatt taxitjänsterna på flygplatserna i Uleåborg och Rovaniemi för att passagerarna ska ha tillgång till smidiga och fungerande taxiförbindelser under alla tider på dygnet, säger Jani Jolkkonen, direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet.

På Uleåborgs flygplats är Mankkaan Taksi Oy och Menevä Oy Finavias taxipartner. På Rovaniemis flygplats tillhandahålls tjänsten av Menevä Oy. Avtalstaxibilarnas taxistolpar är placerade precis utanför terminalens huvuddörrar.

På flygplatserna i både Rovaniemi och Uleåborg finns även platser för bilar från andra taxibolag. De kan lämna och hämta passagerare precis som tidigare. Passagerarna kommer även framöver att fritt kunna välja vilket taxibolag de vill använda. Båda flygplatserna kommer även i fortsättningen att ha ett område som är reserverat för förbokade taxibilar.