Hoppa över navigering

Tillgängligheten har beaktats i utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats in i minsta detalj

Article published
12.08.2021 kl 13:20
Finavialainen avustaa matkustajaa
Ansvar
Finavia har tagit hänsyn till passagerare med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet i den nyrenoverade terminalen på Helsingfors-Vanda flygplats och infört tillgänglighetsanpassade lösningar på hela flygplatsen. Att alla passagerare ska kunna röra sig utan problem på flygplatsen har ingått i planeringen ända från början.

- Vi har sett till att tillgängligheten beaktats sedan utvecklingsprogrammet startade. Redan i planeringsstadiet ordnade vi virtuella 3D-besök i flygplatsens nya lokaler. Under dessa besök kunde vi bland annat åskådliggöra rutterna ur olika passagerargruppers perspektiv, säger Hanna Hämäläinen, Finavias direktör för passagerartjänster på Helsingfors-Vanda flygplats.

Hämäläinen berättar att tillgänglighetskonsulter har utnyttjats i kartläggningen av specialgruppernas behov. Gångstråken är bredare än tidigare och det finns större utrymme att röra sig på. Kontraster har beaktats på skyltar och i den övriga färgsättningen.

- Finavia erbjuder assistanstjänster på sina flygplatser, och till exempel rullstolar för att assistera närstående går lätt att hitta. Tack vare utvecklingsprogrammet har vi även lagt till ett antal tillgängliga service- och anropsplatser i olika delar av flygplatsen, säger Hämäläinen.

I den nya incheckningshallen finns en tillgänglig servicedisk vid varje incheckningsfält. I december 2021 öppnar Finavia en ny servicedisk i avgångshallen för passagerare som behöver assistans. Tack vare de förnyade trafikarrangemangen kommer ledsagare och invalidtaxin (färdtjänst) att kunna köra upp alldeles framför terminalen nära assistansservicediskarna varifrån man ser direkt till den nya servicedisken.

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats är det största utvecklingsprojektet i flygplatsens historia och Finavia har investerat över 1 miljard euro i det. Utvecklingsprogrammet startade år 2013 och förväntas vara klart år 2023. Flera nya terminaldelar är redan klara och har tagits i bruk.

Läs mer om utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats