Hoppa över navigering

Utökad testning för coronaviruset på Helsingfors-Vanda flygplats inleds 8.1

Article published
08.01.2021 kl 10:54
Archived
Matkustajat kulkevat lentoasemalla maskit päässään.
Vanda stad har på rekommendation av THL från och med den 8 januari 2021 beslutat hänvisa passagerare som anländer till Helsingfors-Vanda flygplats från utlandet till coronatest. Finavia har snabbt ställt om processerna kring och handledningen avanländande passagerare.

– Vi har gjort alla nödvändiga förändringar på flygplatsen för att passagerarprocesserna och handledningen av passagerarna ska motsvara myndigheternas nya anvisningar för hälsosäkerhet. Det har varit ont om tid, så det kan hända att vi ännu behöver göra en del finjusteringar, säger Jani Ceder, chef för Finavias Airport Operations Center.

De ändringar i processerna och anvisningarna som THL rekommenderade genomfördes på ett knappt dygn. Finavia byggde till exempel fler provtagningsstationer i terminalen och flyttade de nuvarande provtagningsstationerna i ankomsthallarna till portområdet. Samtidigt förnyades passagerarprocesserna och -handledningen på Helsingfors-Vanda flygplats.

Dessutom utbildade Finavia största delen av sin personal inom kundservicen i de nya anvisningarna. En betydande del av de myndighetsanvisningar som delas ut på flygplatserna kommer att hinna förnyas i tid. Förutom digital information finns det närmare hundra traditionella informationsställen.

Enligt myndigheternas uppskattningar kan det uppstå hård belastning på flygplatsens provtagningsstationer då flygen anländer och antalet provtagningar ökar betydligt.

– Vi ber alla passagerare som anländer från utlandet vara beredda på att det kan vara kö till provtagningsstationerna från och med fredag, säger Ceder. Vanda stad och Helsingfors sjukvårdsdistrikt HUS ansvarar tillsammans om provtagningsstationernas resurser och service.

Ceder påminner samtidigt om att familjemedlemmar och vänner ska vänta på passagerarna i mottagningslokalerna i terminal 1 eller i bilen på parkeringsområdet. Terminal 2 är endast reserverad för passagerare och personal för att det ska gå att hålla avstånd.

Passagerarna ska kontrollera vilka anvisningar för hälsosäkerhet som gäller för inresa på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats samt gällande reserestriktioner på Gränsbevakningsväsendets webbplats. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har öppnat en ny Finentry-tjänst som gör inresan smidigare och via vilken det till exempel går att boka tid till provtagning för coronaviruset.

Finavia har sammanställt anvisningar för flygresor under coronapandemin på sin webbplats samt svarar på frågor om coronaviruset och flygresor i sina sociala medier och i sin telefonrådgivning dygnet runt.

Resa