Hoppa över navigering

Anställda på Finavia: Vad händer i miljöteamet?

Article published
27.12.2022 kl 09:25
Finavialaiset ympäristötiimi
Människor & Luftfart
Visste du att Finavia har ett miljöteam? Ett team av tio experter arbetar för att uppnå Finavias miljömål.

– Finavias miljömål är ambitiösa. De utgår ifrån strikta bestämmelser om miljötillstånd för flygplatser, och målen kräver ständig uppföljning och iakttagelser, såsom mätningar. Våra miljöexperter arbetar i nära samarbete med rapportering om miljökonsekvenser, vattenskydd och hantering av flygbuller, säger Mikko Viinikainen, direktör för hållbar utveckling på Finavia.

Finavias insatsområden i miljöarbetet inom de närmaste åren gäller skyddet av vattendragen och en reduktion av kolutsläpp till närmare noll.

– Vattenhantering och vattenskydd är en av hörnstenarna i vårt arbete. En underjordisk våtmark blir färdig i början av året på Helsingfors-Vanda flygplats och den kommer att förbättra kvaliteten på närliggande vattendrag. Projektet är det första i sitt slag i Norden, berättar Kirsi Pitkäranta, miljöchef på Finavia.

Med hjälp av vattenhanteringen främjas miljöskyddet kring flygplatsnätverket.

– Vi planerar en glykolinsamling på Kittlilä flygplats, vilket förhindrar att medel som används för att ta bort is och förebygga isbildning på flygplanen hamnar i naturen. På Åbo flygplats började vi i vintras samla in vatten och snö som innehåller propylenglykol. Dessutom utför vi mycket rapportering om iakttagelser och om hanteringen av belastningen på vattendragen och utredningar från Mariehamn till Ivalo och tillbaka.

Framtidens flygplats är utsläppsfri

Finavia har en tydlig vision om framtidens flygplatser: under de närmaste åren sänker vi kolutsläppen på alla 20 flygplatserna till närmare noll. Det här lyckas genom att vi övergår till helt förnybar energi.

– I hela vår materiel övergår vi till förnybar diesel och motorbrännolja. Dessutom utnyttjar våra fastigheter endast förnybar energi, säger Viinikainen.

Alla våra flygplatser är kolneutrala och använder vind- och solenergi.

Hanteringen av flygbuller utvecklas ständigt

Chefen för bullerhantering Ari Pietilä berättar för sin del om att miljöteamet följer upp utvecklingen av flygtrafiken och bullret som den förorsakar.

– Flygrutter, bruket av landningsbanor, tidpunkter, ljudnivåer, flygplanstyper och många andra detaljer rapporteras regelbundet i enlighet med miljötillståndet för Helsingfors-Vanda flygplats. Det viktigaste verktyget i världsklass är flygvägsuppföljningssystem ANOMS som sammankopplar siffrorna ifrån tio ständigt fungerande bullermätare med radar- och flyginformationen. Uppgifterna kan även ses i den offentliga tjänsten WebTrak. Dessutom producerar vi för våra intressenter bullerutredningar och bullerprognoser över bullerområden från alla våra flygplatser.

På Helsingfors-Vanda flygplats grundar sig även prioriteringssystemet för användningen av landningsbanorna på de krav som ställs för miljötillstånd.

– Sättet att styra flygtrafiken baserar sig långt på kraven på bullerhantering. Flygplan kan inte flyga var som helst, utan över noggrant fastställda områden i syfte att orsaka så lite bullerföroreningar som möjligt över bostadsområden.

– Vi för en dialog med våra intressenter om bullerföroreningar och rapporteringen om den, exempelvis med myndigheter, flygbolag och flygtrafiktjänsten. På samtal från invånare i närområdena svarar vi ett par hundra gånger om året. Allt detta hör till vårt teams grundläggande uppgifter, berättar Pietilä.